ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΣΥΜΒΑΝΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ

Βρείτε εκδηλώσεις, πολιτιστικά δρώμενα και δραστηριότητες του Δήμου μας Δείτε που και πότε πραγματοποιούνται Ενημερωθείτε για Έργα και δράσεις του Δήμου μας

Τρίτη Ηλικία

 


ΚΑΠΗ

Υλοποιεί προγράμματα πρόληψης και αγωγής υγείας και παρέχει υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης , φυσιοθεραπείας, και ήπιας αθλητικής άσκησης στους χώρους των ΚΑΠΗ αλλά και κατ’ οίκον σε όλα τα διαμερίσματα του Δήμου, όπου αυτό απαιτείται. Συμμετέχει σε δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και προστασίας. Ενημερώνει, συμβουλεύει και παρέχει κοινωνική υποστήριξη στους δημότες. Προωθεί την ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης και παρέχει πληροφόρηση στους πολίτες του Δήμου με σκοπό την προσέλκυση των ανθρώπων που έχουν ανάγκη των παροχών του ή εκείνων που θέλουν να προσφέρουν εθελοντικές υπηρεσίες και γενικά μεριμνά για την ευαισθητοποίηση της κοινότητας σε θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής. Υλοποιεί δράσεις δημιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας (πχ. Εκδρομές, ψυχαγωγικές εκδηλώσεις).
Οργανώνει και υλοποιεί δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα με αποδέκτες τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες που απειλούνται ή βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό αλλά και όλους τους κατοίκους του Δήμου .
Στο Τμήμα εντάσσονται τα ακόλουθα Γραφεία τα οποία ασκούν μέρος ή το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος:
Γραφείο ΚΑΠΗ Αρχανών (τηλ. Επικοινωνίας 2810752622)
Γραφείο ΚΑΠΗ Πύργου (τηλ. Επικοινωνίας 2893022867)
Γραφείο ΚΑΠΗ Χάρακα (τηλ. Επικοινωνίας 289322700).
Σκοπός του ΚΗΦΗ Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων είναι η παροχή ημερήσιας φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα, που διαμένουν στην περιοχή του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων , μη δυναμένων να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα και των οποίων τα μέλη του οικογενειακού περιβάλλοντος εργάζονται ή αντιμετωπίζουν σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας με αποτέλεσμα να αδυνατούν να ανταποκριθούν στην φροντίδα του ηλικιωμένου ατόμου.