Πρόσκληση φωταγώγησης στο διαμέρισμα Αρχανών

Πρόσκληση συμμετοχής στη δημόσια διαβούλευση για το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

23ης /2021 Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αρχανών Αστερουσίων.

Απόφαση Δημάρχου

Υπενθύμιση Υποβολής Δηλώσεων Συγκομιδής Σταφυλιών Οινοποιήσιμων Ποικιλιών Αμπέλων για το 21021

Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Απογραφή Πληθυσμού

Δελτίο τύπου για αιτήσεις ελέγχων σεισμόπληκτων ακινήτων

22ης/2021 Πρακτικό Αποφάσεων Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αρχανών Αστερουσίων

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών