ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ

Γνωρίστε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου μας, Βρείτε πληροφορίες σε αυτό που σας ενδιαφέρει και εξυπηρετηθείτε ΑΜΕΣΑ

Δημοτολόγιο - Υπηρεσίες για πολίτες

Για έκδοση εγγράφων από το Δημοτολόγιο, παρακαλούμε, επιλέξτε από την παρακάτω λίστα το έγγραφο που σας ενδιαφέρει, ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε, συμπληρώστε τις ηλεκτρονικές αιτήσεις και καταθέσετε τα στην υπηρεσία μας. Ευχαριστούμε.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Γραφείο Δημοτολογίου – Μητρώου Αρρένων
Κριτσωτάκη Μαρία
2813 401125
e-mail : kritsoma@0470.syzefxis.gov.gr

Χορήγηση Πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας για εκλογική χρήση
Για το Πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας απαιτούνται :
Για ενήλικα :
- Αίτηση του ενδιαφερόμενου
- Το έγγραφο στο οποίο υπάρχει το λάθος ή λανθασμένη εγγραφή στοιχείου
- Επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας
Αρχεία
Έντυπο αίτησης χορήγησης ταυτοπροσωπίας για εκλογική χρήση:  
  
Χορήγηση Πιστοποιητικού εντοπιότητας
Για την Χορήγηση Πιστοποιητικού εντοπιότητας απαιτείται μόνο:
Αίτηση του ενδιαφερόμενου και
Επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας
Αρχεία

Αίτηση για Πιστοποιητικό Εντοποιότητας: 

 
Χορήγηση Πιστοποιητικού γέννησης
Για την χορήγηση Πιστοποιητικού γέννησης απαιτείται μόνο:
Αίτηση του ενδιαφερόμενου και
Επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας

Αρχεία

Αποστολή ψηφιακής αίτησης για 'Χορήγηση Πιστοποιητικού γέννησης' στο  Cov.gr

Αίτηση για Πιστοποιητικό Γέννησης:
Χορήγηση Πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης
Για την Χορήγηση Πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης απαιτείται μόνο:
Αίτηση του ενδιαφερόμενου και
Επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας
Αρχεία
Αίτηση για Χορήγηση Πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης:
Αποστολή ψηφιακής αίτησης για 'Χορήγηση Πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης' Cov.gr
 
Πιστοποιητικό Ταυτοπροσωπίας
Για ανήλικο:
Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του γονέα
Φωτοτυπία της ταυτότητας του γονέα
Δύο φωτογραφίες του ανηλίκου
Για ενήλικα:
Αίτηση του ενδιαφερομένου
Δύο φωτογραφίες
Φωτοτυπία της ταυτότητάς
Πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας (διπλοεγγεγραμμένου) σε περίπτωση εκλογών
Αίτηση ενδιαφερομένου
Αρχεία
Έντυπο αίτησης -περίπτωση εκλογών : 
Έντυπο αίτησης : 
 
Δήλωση Γάμου στα Δημοτολόγια
Ληξιαρχική πράξη γάμου
 
Βεβαίωση Μόνιμου Κατοικού ' Αρχανών - Αστερουσίων '
Αίτηση του ενδιαφερομένου
Φωτοτυπία ταυτότητας
Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 για τη μονιμότητα της κατοικίας του ενδιαφερομένου στο Δήμο «Αρχανών - Αστερουσίων» με τα στοιχεία της διεύθυνσης
Εκκαθαριστικό εφορίας
Αρχεία
Έντυπο αίτησης : 

Εγγραφή στα Δημοτολόγια

Αρχική Εγγραφή Ανδρός
Πιστοποιητικό γεννήσεως από Μητρώα Αρρένων
Ληξιαρχική πράξη γεννήσεώς εφόσον έχει συνταχθεί στο Ληξιαρχείο
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να αναφέρεται ότι δεν υπάρχει εγγραφή του σε κανένα Δημοτολόγιο του Κράτους
Βεβαίωση Αστυνομίας του τόπου διαμονής τα δύο τελευταία χρόνια
Στην περίπτωση που ο άνδρας είναι διαζευγμένος με τέκνο ή άγαμος πατέρας, χρειάζεται να προσκομιστούν στοιχεία εκούσιας αναγνώρισης του τέκνου

Αρχική Εγγραφή Γυναίκας
Αίτηση εγγραφής
Ληξιαρχική πράξη γεννήσεώς εφόσον έχει συνταχθεί σε Ληξιαρχείο
Πιστοποιητικό γεννήσεως
Ληξιαρχική πράξη γάμου
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να αναφέρεται ότι δεν υπάρχει εγγραφή της σε κανένα Δημοτολόγιο του Κράτους
Βεβαίωση Αστυνομίας του τόπου διαμονής τα δύο τελευταία χρόνια

Για τις παρακάτω κατηγορίες απαιτούνται επιπλέον:
Αρχική εγγραφή γυναίκας διαζευγμένης
Ληξιαρχική πράξη διαζυγίου και απόφαση δικαστηρίου για την επιμέλεια των τέκνων (εφόσον υπάρχουν)
Αρχική εγγραφή άγαμης μητέρας
Σε περίπτωση άγαμης μητέρας απαιτείται ληξιαρχική πράξη γεννήσεως του τέκνου και στοιχεία αναγνώρισης
Αρχεία
Έντυπο αίτησης : 

 
Εγγραφή Ενηλίκου σε Δημοτολόγιο όταν είναι γραμμένος μόνο στα Μητρώα Αρρένων
Αίτηση ενδιαφερομένου
Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων
Ληξιαρχική πράξη γέννησης που να έχει συνταχθεί σε 90 ημέρες από τη γέννηση
Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων του
Ληξιαρχική πράξη γάμου δική του, εάν είναι παντρεμένος
Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένος στο Δημοτολόγιο άλλου Δήμου
Αρχεία
Έντυπο αίτησης :
 
Εγγραφή Ομογενών Ποντιακής Καταγωγής από χώρες της πρώην ΕΣΣΔ
Αίτηση ενδιαφερόμενου.
Απόφαση του γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης, η οποία καθορίζει την απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας.
Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως καταχωρημένη στο ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών.
Ληξιαρχική πράξη γάμου, καταχωρημένη στο ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών.
Αρχεία
Έντυπο αίτησης:
Εγγραφή Αλλοδαπών που αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια με Πολιτογράφηση
Αίτηση ενδιαφερομένου
Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
Πρακτικό ορκωμοσίας
Πιστοποιητικό γεννήσεως του ενδιαφερομένου, ξενόγλωσσο και μεταφρασμένο με τις ανάλογες σφραγίδες
Ληξιαρχική πράξη γάμου ξενόγλωσση και μεταφρασμένη με τις ανάλογες σφραγίδες, αν έχει τελεστεί στο εξωτερικό
Ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως παιδιών ξενόγλωσσες και μεταφρασμένες με τις ανάλογες σφραγίδες, αν έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό, δηλωτικό αναγνώρισης εξώγαμου τέκνου σε περίπτωση που υπάρχει
Για τους άνδρες, απόφαση Νομάρχη για εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων
Αρχεία

Έντυπο αίτησης:
Άνοιγμα μερίδας δημότη από μεταδημότευση
Αίτηση ενδιαφερομένου
Ληξιαρχική πράξη γάμου
Πιστοποιητικό γεννήσεως
Αν η ληξιαρχική πράξη γάμου δεν αναφέρει το Δήμο που είναι γραμμένος ο/η σύζυγος, προσκομίζεται το πιστοποιητικό γεννήσεως για ενδεικτική εγγραφή στο Δήμο μας και ενημερώνεται με απόφαση ο Δήμος αυτός
Αρχεία

Έντυπο αίτησης:
 
Άνοιγμα μερίδας δημότη – μεταφορά από πατρική μερίδα
Αίτηση ενδιαφερομένου
Ληξιαρχική πράξη γάμου
Αρχεία
Έντυπο αίτησης:
Μεταδημότευση άγαμου
Αίτηση ενδιαφερομένου
Πιστοποιητικό γεννήσεως
Βεβαίωση μονίμου κατοικίας
Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως
Αρχεία

Έντυπο αίτησης:
Mεταδημότευση εγγάμου
Αίτηση ενδιαφερομένου
Πιστοποιητικό γεννήσεως
Βεβαίωση μονίμου κατοικίας
Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως
Ληξιαρχική πράξη γάμου
Αρχεία
Έντυπο αίτησης:
 
Μεταδημότευση ενός συζύγου
Αίτηση ενδιαφερομένου
Πιστοποιητικό γεννήσεως
Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως
Ληξιαρχική πράξη γάμου
Σε περίπτωση που υπάρχουν και τέκνα χρειάζεται η ληξιαρχική πράξη γεννήσεως των παιδιών
Αρχεία
Έντυπο αίτησης:
Μεταδημότευση συζύγων λόγω γάμου σε διαφορετικό δήμο ή κοινότητα εκτός των δήμων ή κοινότητα καταγωγής των
Αίτηση ενδιαφερόμενου στο δήμο μας
Ληξιαρχική πράξη γάμου
Βεβαίωση μονίμου κατοικίας στο δήμο μας (από Δημοτική αστυνομία)
Αν η ληξιαρχική πράξη γάμου δεν αναφέρει το δήμο που είναι γραμμένος/η ο/η σύζυγος που πρόκειται να μεταδημοτεύσει, προσκομίζεται πιστοποιητικό γεννήσεως από το δήμο καταγωγής, προκειμένου να γίνει εγγραφή στο δήμο μας
Αρχεία
Έντυπο αίτησης:
 
Μεταδημότευση διαζευγμένων ή εν χηρεία συζύγων σε δήμο ή κοινότητα εκτός του τόπου καταγωγής τους
Αιτήσεις ενηλίκων για εγγραφή στα Δημοτολόγια
Πιστοποιητικά γεννήσεως των συζύγων με πλήρη στοιχεία για μεταδημότευση
Ληξιαρχική πράξη Α'' Γάμου
Ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως (όταν υπάρχουν παιδιά)
Πιστοποιητικά γεννήσεως από Μητρώα Αρρένων (όταν υπάρχουν παιδιά)
Βεβαίωση Αστυνομίας του τόπου διαμονής τα δύο τελευταία χρόνια
Εάν η οικογένεια έχει εγγραφεί σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης με πλήρη στοιχεία.

Σε περίπτωση ύπαρξης προηγούμενου γάμου, απαιτείται η πιστοποίηση της λύσης αυτού, είτε με απόφαση Δικαστηρίου (εφόσον είχε τελεστεί πολιτικός γάμος) είτε με Διαζευκτήριο της Μητροπόλεως (εφόσον είχε τελεστεί θρησκευτικός γάμος) - είτε με ληξιαρχική πράξη θανάτου σε περίπτωση χηρείας.
Αρχεία

Έντυπο αίτησης:
Επαναδημότευση
Αίτηση ενδιαφερομένου
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για τους έγγαμους)
Πιστοποιητικό γέννησης (για τους άγαμους)
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι γίνεται επαναδημότευση για πρώτη φορά
Αρχεία
Έντυπο αίτησης:
 
Αλλαγή διεύθυνσης για εκλογικούς καταλόγους
Αίτηση ενδιαφερομένου
Αρχεία
Έντυπο αίτησης -Αλλαγή διεύθυνσης για εκλογικούς καταλόγους:
 
Αλλαγή στοιχείων τέκνου λόγω υιοθεσίας και εγγραφή στο δήμο
Αίτηση του γονέα.
Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης, η οποία συντάσσεται μετά την υιοθεσία.
Σε περιπτώσεις που η μητέρα είναι αλλοδαπή και υιοθετείται από Έλληνες γονείς, χρειάζεται καθορισμός ιθαγένειας, από τη γενική Δ/νση Περιφέρειας Κρήτης. (Από 10/11/2004 και μετά δεν απαιτείται καθορισμός Ιθαγένειας)
Αρχεία
Έντυπο αίτησης:
 
Αλλαγή στοιχείων τέκνου λόγω αναγνώρισης & εγγραφή στο Δημοτολόγιο
Αίτηση του γονέα
Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης με καταχωρημένη την αναγνώριση στην οποία αναφέρεται ο προσδιορισμός επωνύμου και που είναι δημότης το τέκνο
Δηλωτικό εκούσιας αναγνώρισης, από συμβολαιογράφο
Σε περιπτώσεις που η μητέρα είναι αλλοδαπή και η αναγνώριση τέκνου γίνεται από Έλληνα, χρειάζεται καθορισμός ιθαγένειας από τη γενική Δ/νση Περιφέρειας Κρήτης. (Από 10/11/2004 και μετά δεν απαιτείται καθορισμός Ιθαγένειας)
Αρχεία
Έντυπο αίτησης:
 
Προσθήκη κυρίου ονόματος
Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως που να αναφέρει το κύριο όνομα
Αρχεία

Έντυπο αίτησης:
 
Διόρθωση τόπου γέννησης και θρησκεύματος
Αίτηση ενδιαφερόμενου
Ληξιαρχική πράξη γέννησης στην οποία να έχει καταχωρηθεί η διόρθωση
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης, υποβάλλονται:

Βεβαίωση εφημερίου ή οικείου θρησκευτικού λειτουργού τεμένους ή συναγωγής
Υπεύθυνη δήλωση
Αρχεία

Έντυπο αίτησης:
Διόρθωση κυρίου ονόματος
Αίτηση ενδιαφερόμενου.
Ληξιαρχική πράξη γέννησης στην οποία να έχει καταχωρηθεί το κύριο όνομα.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης υποβάλλονται:

Βεβαίωση εφημερίου ή οικείου θρησκευτικού λειτουργού τεμένους ή συναγωγής
Υπεύθυνη δήλωση
Αρχεία

Έντυπο αίτησης:
 
Διόρθωση ηλικίας
1. Αίτηση ενδιαφερόμενου
2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης που να έχει συνταχθεί σε 90 ημέρες από τη γέννηση.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η ληξιαρχική πράξη γέννησης, η διόρθωση γίνεται με:

Βεβαίωση βαπτίσεως
Πιστοποιητικό Δημοτικού Σχολείου, παλαιό δελτίο ταυτότητας, ή πιστοποιητικό γεννήσεως που να έχει εκδοθεί από τα παλαιά και μη ισχύοντα Δ/για, Διαβατήριο.
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να αναφέρεται το έτος γεννήσεως.
Αρχεία

Έντυπο αίτησης:
 
Διαγραφή από τα δημοτολόγια λόγω θανάτου
Ληξιαρχική πράξη θανάτου