ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ

Γνωρίστε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου μας, Βρείτε πληροφορίες σε αυτό που σας ενδιαφέρει και εξυπηρετηθείτε ΑΜΕΣΑ

Επιτροπή Διαβούλευσης

 Κατάργηση της Επιτροπής Διαβούλευσης βάση των Αρθρων 8,9 και 53


Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Αρχανών Αστερουσίων

Ο Δήμος Αρχανών αστερουσίων συγκρότησε τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, οργάνου με συμβουλευτικές αρμοδιότητες, που συγκροτείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως εμπορικοί και επαγγελματικοί σύλλογοι και οργανώσεις, επιστημονικοί σύλλογοι και φορείς, οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών, εργαζόμενοι στο Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα, ενώσεις και σύλλογοι γονέων, αθλητικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι και φορείς, εθελοντικές οργανώσεις και κινήσεις πολιτών, άλλες οργανώσεις και φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Επιπλέον, στην επιτροπή διαβούλευσης συμμετέχουν σε αριθμό ίσο με το 1/3 των εκπροσώπων των φορέων, δημότες μετά από κλήρωση.

Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης:
α)
Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
β)
Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
γ)
Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
δ)
Μπορεί να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ..
Η διατύπωση γνώμης από τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.
ε)
Μπορεί να εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τη διεξαγωγή δημοτικού δημοψηφίσματος.
στ)
Διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α' 167). (παρ.2 άρθρο 76 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/18)
Στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης αποδίδονται δύο επιπλέον σημαντικές αρμοδιότητες: η εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τη αναγκαιότητα διεξαγωγής δημοτικού δημοψηφίσματος και η διατύπωση γνώμης επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού. (Αιτιολογική Έκθεση Ν.4555/18)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Πολιτάκης Ματθαίος


ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

1. Μπουνάκης Νικόλαος, εκπρόσωπος του Αθλητικού Ομίλου Αρχανών «Ο ΓΙΟΥΧΤΑΣ»
2. Ανθουλάκη Αδαμαντία , εκπρόσωπος του Αθλητικού Σωματείου “ΓΡΥΠΑΣ
3. Χαιρέτης Ανδρέας, εκπρόσωπος του Αθλητικού Ομίλου Μεταξοχωρίου
4. Πολυζωάκης Χριστόφορος, εκπρόσωπος του Φιλαθλητικού Σωματείου «ΚΟΡΟΙΒΟΣ»
5. Χαιρέτη Έρη, εκπρόσωπος της Εθελοντικής Ομάδας «Φίλιος ΖΕΥΣ»
6. Χάουσνερ Κατερίνα, εκπρόσωπος του Συλλόγου Φίλων Κέντρου Υγείας Χάρακα
7. Μηλαθιανακη Μαριλένα, εκπρόσωπος του Ιδρύματος «Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη»
8. Παπαδάκης Κωσταντίνος, εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου Πύργου
9. Παπαδάκης Γεώργιος , εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου Καταλαγαρίου
10. Αγγουρίδη Αμαλία, εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγιών Παρασκιών
11. Μπρίμη Μαρία, εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου Τεφελίου
12. Σηφάκης Γεώργιος , εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αστριτσίου
13. Γκούφας Κωνσταντίνος , εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου Πατσιδών
14. Μαρκομανωλακης Νικόλαος , εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Βαθυπέτρου
15. Ρουσάκης Μιλτιάδης, εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου Χάρακα
16. Παπαδάκακης Γεώργιος , εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου Κουνάβων
17. Αδαμάκης Θεοδόσης, εκπρόσωπος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Κουνάβων
18. Μπέρκης Εμμανουήλ, εκπρόσωπος Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Πεζών
19.Τζόρβας Παράσχος, εκπρόσωπος της Ομάδας Αστριτσίου «ΤΡΙΤΩΝΙΑ»
20.Τζενάκης Εμμανουήλ, εκπρόσωπος Πολιτιστικού –Φυσιολατρικού και Εκδρομικού Συλλόγου Αρχανών
«Η Χαραυγή»
21. Ψυχογιός Κωσταντίνος , εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου Πεζών
22.Κονταξάκης Γιάννης , εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου Χουδέτσιου
23. Τζώρτζογλου Παύλος , εκπρόσωπος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 1ου Δημοτικού Σχολείου Αρχανών
24. Δακανάλης Γιάννης, εκπρόσωπος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Πύργου
25. Γαβαλάς Σταύρος, Eκπρόσωπος Ένωσης Ηρακλείου
26. Καραντεμοίρης Γιάννης, δημότης Αρχανών Αστερουσίων
27.
Καλοχριστιανάκης Κώστας, δημότης Αρχανών Αστερουσίων
28.
Ρινακάκης Κώστας , δημότης Αρχανών Αστερουσίων
29.
Αυγουστάκη Ρούλα, δημότισσα Αρχανών Αστερουσίων
30.
Αγογλωσσάκη –Δαλαμπέκη Σοφία , δημότισσα Αρχανών Αστερουσίων
31.
Καλογιαννάκης Μανώλης, δημότης Αρχανών Αστερουσίων
32.
Γιακουμάκη Γεωργία, δημότισσα Αρχανών Αστερουσίων
33. Δρακάκης Νίκος , δημότης Αρχανών Αστερουσίων

Πρόσκληση 1.2021 Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Για την πρόσκληση, πατήστε εδώ: 

1.2021 Γνωμοδότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για το Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αρχανών Αστερουσίων 2020

ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση για το Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αρχανών Αστερουσίων έτους 2021
Στα Πεζά την 12η Φεβρουαρίου 2021 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. η Δημοτική
Επιτροπή Διαβούλευσης Αρχανών Αστερουσίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς - βάσει των
διατάξεων του άρθρ. 10 παρ. 1, της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ τ.Α΄55/11-3-2020)-
κατόπιν της με αρ. πρ. 1686/02-02-2021 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου Πολιτάκη Ματθαίου, η οποία
επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη και στους συμμετέχοντες της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/2018 για
συζήτηση και διατύπωση γνώμης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης...


Για το σχετικό αρχείο, πατήστε εδώ:


2.2021 Γνωμοδότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης προσχεδίου προϋπολογισμού 2020 & Ο.Π.Δ. - Στοχοθεσίας υλοποίησης προϋπολογισμου

ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και του
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) - Στοχοθεσίας υλοποίησης προϋπολογισμού 2021 Δήμου
Αρχανών Αστερουσίων
Στα Πεζά την 12η Φεβρουαρίου 2021 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. η Δημοτική Επιτροπή
Διαβούλευσης Αρχανών Αστερουσίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς - βάσει των
διατάξεων του άρθρ. 10 παρ. 1, της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών
της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ τ.Α΄55/11-3-
2020)- κατόπιν της με αρ. πρ. 1686/02-02-2021 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου Πολιτάκη Ματθαίου,
η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη και στους συμμετέχοντες της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του
Ν.4555/2018 για συζήτηση και διατύπωση γνώμης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης...Για το σχετικό αρχείο, πατήστε εδώ:  


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
1ης /2022 Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Αρχανών Αστερουσίων

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης που θα γίνει
δια περιφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 10 παρ. 1, της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ τ.Α΄55/11-3-2020), την 3η
Μαρτίου 2022 ημέρα Πέμπτη
και ώρα έναρξης 9.00 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010, όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/2018 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω
θέματα :

Για την πρόσκληση, πατήστε εδώ:  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 1/2022
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 1/2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΑΡΧΑΝΩΝ –ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :1/2022
ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση για το Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αρχανών Αστερουσίων έτους
2022
Στα Πεζά την 3η Μαρτίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00 π.μ. η Δημοτική
Επιτροπή Διαβούλευσης Αρχανών Αστερουσίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση δια
περιφοράς - βάσει των διατάξεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 10 παρ. 1, της Π.Ν.Π.
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ τ.Α΄55/11-3-2020),
- κατόπιν της με αρ. πρ. 2475/22-02-2022 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου Πολιτάκη
Ματθαίου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη και στους συμμετέχοντες της Δημοτικής
Επιτροπής Διαβούλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010, όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/2018 για συζήτηση και διατύπωση γνώμης στα
θέματα της ημερήσιας διάταξης...


Για το σχετικό αρχείο, πατήστε εδώ: 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 2/2022
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 1/2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΑΡΧΑΝΩΝ –ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :2/2022
ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 και του
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) - Στοχοθεσίας υλοποίησης προϋπολογισμού 2022
Δήμου Αρχανών Αστερουσίων
Στα Πεζά την 3η Μαρτίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00 π.μ. η Δημοτική Επιτροπή
Διαβούλευσης Αρχανών Αστερουσίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς - βάσει των
διατάξεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 10 παρ. 1, της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ τ.Α΄55/11-3-2020), - κατόπιν της με αρ. πρ. 2475/22-02-2022
έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου Πολιτάκη Ματθαίου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη και
στους συμμετέχοντες της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
76 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/2018 για συζήτηση και
διατύπωση γνώμης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης...Για το σχετικό αρχείο, πατήστε εδώ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
1ης /2023 Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Αρχανών Αστερουσίων

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης που θα γίνει
στα Πεζά του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, στην αίθουσα συνεδριάσεως του δημοτικού
συμβουλίου την 1η Μαρτίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 11.00π.μ. σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/2018
για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα :

Για την πρόσκληση, πατήστε εδώ:


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
1ης /2023 Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 
Αρχανών Αστερουσίων

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης που θα επαναληφθεί λόγω έλλειψης απαρτίας , στην αίθουσα συνεδριάσεως του δημοτικού συμβουλίου στα Πεζά Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, την 2η
Μαρτίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης 11.00π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 78 του Ν.4555/2018 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα :
Για την πρόσκληση, πατήστε εδώ: