ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ

Γνωρίστε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου μας, Βρείτε πληροφορίες σε αυτό που σας ενδιαφέρει και εξυπηρετηθείτε ΑΜΕΣΑ
Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020 αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με τη συνδρομή σημαντικών πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσω της υλοποίησης του ΕΣΠΑ επιδιώκεται η αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών της χώρας που συνετέλεσαν στην εμφάνιση της οικονομικής κρίσης αλλά και των προβλημάτων, οικονομικών και κοινωνικών, που αυτή δημιούργησε. Επίσης, το ΕΣΠΑ 2014-2020 καλείται να συνδράμει στην επίτευξη των εθνικών στόχων έναντι της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020»

ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ

ID   Ημ/νία Τίτλος
1395
2022011414/01/2022Στατική Ενίσχυση και Αναβάθμιση Yποδομών Γυμνασίου- Λυκείου Μελεσών
1391
2022011212/01/2022Στατική Ενίσχυση & Αναβάθμιση Υποδομών Νηπιαγωγείου ΠΥΡΓΟΥ
1390
2022011212/01/2022Αναβάθμιση υποδομών και Στατική Ενίσχυση Βρεφονηπιακού Σταθμού Πύργου
1387
2022011111/01/2022Εκσυγχρονισμός και Επέκταση Εσωτερικών Δικτυών Αποχέτευσης ΠΥΡΓΟΥ
1386
2022011111/01/2022Υπηρεσία χωριστής συλλογής και μεταφοράς προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων (704 tn) και σχετική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των Δημοτών στον Δήμο Αρχανών Αστερουσίων
1383
2022010404/01/2022«Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Δημοτικού σχολείου Αρχανών»
351
2021112323/11/2021Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων
121
2021053131/05/2021Κατασκευή Μονάδας κομποστοποίησης προδιαλεγμένου Οργανικού κλάσματος Απορριμμάτων στη θέση Ρημάμπελλα του Δήμου Αρχανών- Αστερουσίων
47
2021032929/03/2021Κέντρο κοινότητας Δήμου Αρχανών Αστερουσίων