ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ

Γνωρίστε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου μας, Βρείτε πληροφορίες σε αυτό που σας ενδιαφέρει και εξυπηρετηθείτε ΑΜΕΣΑ
12.01.2022
 

Αναβάθμιση υποδομών και Στατική Ενίσχυση Βρεφονηπιακού Σταθμού Πύργου

Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός Πύργου βρίσκεται στο  Δημοτικό διαμέρισμα του  Πύργου και στην ίδια πολεοδομική ενότητα με τις υπόλοιπες κοινωνικές δομές (σχολείο- ΚΕΠ πρώην δημαρχείο) και δυτικά του Νηπιαγωγείου Πύργου.Προβλέπεται η στατική ενίσχυση και η λειτουργική βελτίωση στη διαρρύθμιση του κτιρίου και μικρή προθήκη κατ έκταση στον όροφο. 
Σύμφωνα με τη μελέτη, ο συνολικός αριθμός παιδιών που θα μπορούν να  φιλοξενηθούν είναι : 70 άτομα
ΒΡΕΦΗ - Α : 14 άτομα (
ΒΡΕΦΗ – B : 14 άτομα ΝΗΠΙΑ – Α: 21 άτομα 
ΝΗΠΙΑ – B: 21 άτομα 
Νήπια με Αναπηρία: -
Σχεδιάστηκαν όλοι οι απαιτούμενοι χώροι που προδιαγράφονται στο ΦΕΚ1519/Β/4-12-2002 για ολοήμερη φροντίδα βρεφών και νηπίων    
Το ισόγειο προορίζεται για παιδικό τμήμα.
Αποθήκη, w.c, αποδυτήρια προσωπικού και οι λοιπές βοηθητικές λειτουργίες χωροθετούνται στο υπόγειο.
Το πάνω επίπεδο προορίζεται για βρεφικό τμήμα. 
Η κατακόρυφη επικοινωνία με τον
κάτω όροφο γίνεται μέσω κεντρικού κλιμακοστασίου παράπλευρα της εισόδου στο
κτίριο.
Ως προς την λειτουργία, δημιουργούνται δυο ανεξάρτητες πτέρυγες βρεφικού τμήματος
η μια στην βόρεια πλευρά και η άλλη στην νότια. Η κάθε μια περιλαμβάνει χώρο
απασχόλησης βρεφών, χώρο ύπνου βρεφών με ανεμπόδιστη και άμεση οπτική επαφή με τον χώρο απασχόλησης, χώρο αλλαγών- υγιεινής και χώρο παρασκευής γάλακτος.
Ο πληθυσμός έχει υπολογιστεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και η
χωρητικότητα και στις δύο πτέρυγες είναι ισάξια. 
Επίσης η νότια πτέρυγα προτείνεται για βρέφη άνω των 18μηνών, οπότε έχει διαμορφωθεί εξωτερικός αύλειος χώρος με φύτευση του δώματος του ισογείου.
Το έργο θα υλοποιηθεί μέσα από  δυο υποέργα. Η ανάθεση της κατασκευής των έργων θα γίνει από τον Κύριο του έργου με ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία περί δημοσίων έργων για το πρώτο υποέργο και  το δεύτερο υποέργο της προμήθειας, θα υλοποιηθεί σύμφωνα με την  Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία
Κτίριο κάλυψης 455,10 τ.μ. και  δόμησης 627,40. Το κτίριο  είναι  τριών επιπέδων. Στο κτίριο έγινε  ενεργειακή αναβάθμιση, στατική ενίσχυση, δίδεται προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ και γενικότερα αυξάνεται  ο βαθμός  λειτουργικότητας του. Επίσης παραδίδεται νέος σύγχρονος εξοπλισμός μίας κουζίνας η οποία καλύπτει όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές.
Με την αναβάθμιση του υφιστάμενου βρεφονηπιακού σταθμού του Πύργου η  περιοχή αποκτά ένα σύγχρονο βρεφονηπιακό σταθμό ο οποίος πληρεί τις σύγχρονες απαιτήσεις λειτουργίας τέτοιων μονάδων. Τον κτιριακό εκσυγχρονισμό θα ακολουθήσει και η προβλεπόμενη αύξηση του προσωπικού με τελικό στόχο την αύξηση του αριθμού των εξυπηρετούμενων. Με αυτό το τρόπο επιτυγχάνεται: η κάλυψη των διαφαινόμενων αυξημένων αναγκών των κατοίκων της ΔΕ Αστερουσίων για παροχή υπηρεσιών βρεφικής και παιδικής φροντίδας και η αποτελεσματικότερη λειτουργία της δομής μέσω της βελτίωσης της διαρρύθμισης της δομής και της ασφάλειας των χώρων (στατική ενίσχυση). Επίσης ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων με το έργο θα επιφέρει αύξηση των εξυπηρετούμενων παιδιών με τελικό στόχο  την καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης αφού με την αύξηση της δυναμικότητας των διευκολυνθεί η πρόσβαση των γυναικών στην απασχόληση.
 Προϋπολογισμός του Έργου 1.618.091,95.