ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ

Γνωρίστε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου μας, Βρείτε πληροφορίες σε αυτό που σας ενδιαφέρει και εξυπηρετηθείτε ΑΜΕΣΑ

Μητρώο Αρρενων

Για έκδοση εγγράφων από το Μητρώο Αρρένων, παρακαλούμε, επιλέξτε από την παρακάτω λίστα το έγγραφο που σας ενδιαφέρει, ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε, συμπληρώστε τις ηλεκτρονικές αιτήσεις και καταθέσετε τα στην υπηρεσία μας. 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Γραφείο Δημοτολογίου – Μητρώου Αρρένων
Κριτσωτάκη Μαρία
Τηλέφωνο 2813-401125
E-mail : kritsoma@0470.syzefxis.gov.gr

 Εγγραφή αδήλωτου (Μητρώα Αρρένων) .

  Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
 •  Αίτηση ανδιαφερομένου αν είναι ενήλικος, ή αίτηση των γονέων αν είναι ανήλικος
 •  Ληξιαρχική Πράξη γέννησης
 •  Υπεύθυνη δήλωση περί εγγραφής στο μητρώο Αρένων του ενδιαφερομένου αν είναι ενήλικος, ή των γονέων αν είναι ανήλικος.
 •  Δύο φωτογραφίες του ενδιαφερομένου
 •  Πιστοποιητικό εγγραφής αδήλωτου που εκδίδεται απο τον δήμο όπου πρόκειται να εγγραφεί ο αδήλωτος
 •  Πράξη καθορισμού ηλικίας ανηλίκων κατοίκων αξωτερικού
 •  Πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού με τις αφίξεις και αναχωρήσεις στην Ελλάδα για τους ενήλικους που υπερβαίνουν το 20ο έτος
 •  Βεβαίωση περί μη εγγραφής του αδήλωτου, απο το Δήμο στον οποίο ανήκαν προγενέστερα οι γονείς ή όπου υπάρχει εγγραφή των  Μητρώων του πατέρα.
Υπεύθυνη Δήλωση

Έντυπο αίτησης

 Αλλαγή στοιχείων (Μητρώα Αρρένων) λόγω υιοθεσίας .

  Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση του υιοθετηθέντα ή αν αυτός είναι ανήλικος, του υιοθετήσαντα γονέα ή ενός των συζύγων (περίπτωση κοινής υιοθεσίας, και απο τους δύο συζύγους, ή υιοθεσίας απο τον ένα σύζυγο του τέκνου του άλλου)
 • Αντίγραφο επικυρωμένο της δικαστικής απόφασης περί υιοθεσίας, άρθρα ΑΚ 1569, 1576, 1577, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584
 • Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης με τα νέα στοιχεία
 • Πιστοποιητικό Δήμου ή κοινότητας, περί της εγγραφής στο μητρώο Αρένων και Δημοτολόγια του υιοθετησάντων
 • Παραίτηση απο ένδικα μέσα, πιστοποιητικά τελεσιδικίας.
Έντυπο αίτησης διόρθωσης στοιχείων

 Αλλαγή στοιχείων (Μητρώα Αρρένων) λόγω αναγνώρισης εξώγαμου τέκνου .
 
  Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση ενδιαφερομένου ή αν είναι ανήλικος, κάθε προσώπου που ασκεί την γονική μέριμνα ή επιτροπεία
 • Κυρωμένο αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης ή διαθήκης σε περίπτωση εκούσιας αναγνώρισης ή δικαστικής απόφασης, σε περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης
 • Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης με τα νέα στοιχεία
 • πιστοποιητικό Δήμου ή κοινότητας, περί εγγραφής στο Μητρώο Αρένων και δημοτολόγια του αναγνωριζομένου και του αναγνωρίσαντος.
Έντυπο αίτησης αλλαγής στοιχείων τέκνου

 Πρόσληψη (Μητρώα Αρρένων) επωνύμου, πατρωνύμου, μητρωνύμου .

 Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
 • Αίτηση του ενδιαφερομένου ή αν είναι ανήλικος, κάθε προσώπου που ασκεί την γονική μέριμνα ή επιτροπεία
 • Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης του ενδιαφερομένου
 • Πιστοποιητικό δήμου ή κοινότητας, περί της εγγραφής στο Μητρώο Αρένων και δημοτολόγια του προσώπου αυτού.
Έντυπο αίτησης Πρόσληψης (Μητρώα Αρένων) επωνύμου, πατρωνύμου, μητρωνύμου  

 Αλλαγή επωνύμου (Μητρώα Αρρένων) .

 Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
 • Αίτηση που προβάλλει τους λόγους του ενδιαφερόμενου
 • Πιστοποιητικό απο το Στρατολογικό γραφείο
 • Παράβολο απο το Δημόσιο Ταμείο
 • Βεβαίωση απο τον εισαγγελέα ότι δεν διώκεται ο ενδιαφερόμενος
 • Αντίγραφο ποινικού μητρώου
 • Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρένων και Δημοτολόγια του ενδιαφερόμενου. 
Έντυπο αίτησης διόρθωσης στοιχείων  

 Διόρθωση (Μητρώα Αρρένων) τόπου γέννησης, θρησκεύματος, στοιχείων ληξιαρχικής πράξης. .

 Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
 • Αίτηση ενδιαφερομένου
 • Πιστοποιητικό, κατάλληλα προσαρμοζόμενο Δήμου ή Κοινότητας περί της εγγραφής στο Μητρώο Αρένων αυτού που έχει εσφαλμένα στοιχεία.
 • Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης στην οποία να έχει καταχωρηθεί το προς διόρθωση στοιχείο. 
Έντυπο αίτησης διόρθωσης στοιχείων 

 Διόρθωση (Μητρώα Αρρένων) κυρίου ονόματος .

 Απαιούμενα δικαιολογητικά:
 • Αίτηση ενδιαφερομένου
 • Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας, απο το οποίο να προκύπτουν τα εσφαλμένα και ορθά στοιχεία, του κατα περίπτωση προσώπου.
Έντυπο αίτησης διόρθωσης στοιχείων

 Διόρθωση (Μητρώα Αρρένων) επωνύμου, πατρωνύμου, μητρωνύμου .
 
 Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
 • Αίτηση ενδιαφερομένου
 • Πιστοποιητικό Δήμου ή κοινότητας, απο το οποίο να προκύπτουν τα εσφαλμένα και ορθά στοιχεία, του κατα περίπτωση προσώπου.
Έντυπο αίτησης διόρθωσης στοιχείων  

 Προσθήκη (Μητρώα Αρρένων) ελλειποντος τόπου γεννήσεως, θρησκεύματος, στοιχείων ληξιαρχικής πράξης .
 
 Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
 • Αίτηση ενδιαφερομένου
 • Πιστοποιητικό, κατάλληλα προσαρμοζόμενο Δήμου ή Κοινότητας περί της εγγραφής στο Μητρώο Αρένων αυτού που έχει ελλιπή στοιχεία.
 • Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης στηνοποία να έχει καταχωρηθεί το στοιχείο που λείπει.


 
Έντυπο αίτησης προσθήκης ελλειπόντων στοιχείων στα Μητρώα Αρένων 

 Προσθήκη (Μητρώα Αρρένων) κυρίου ονόματος .
 
 Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση ενδιαφερομένου
 • Πιστοποιητικό Δήμου ή κοινότητας, περί της εγγραφής στο μητρώο Αρένων του κατά περίπτωση χωρίς κύριο όνομα προσώπου.
 • Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης στην οποία να έχει καταχωρηθεί το όνομα που δόθηκε.
 • Για πρόωπα για τα οποία δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης, υποβάλλονται τα παρακάτω κατά σειρά προτεραιότητας δικαιολογητικά:

  Α) Βεβαίωση του εφημερίου απο τα τηρούμενα βιβλία "βαπτίσεων" της εκκλησίας, απο τα οποία να προκύπτει το όνομα που δόθηκε κατά την βάπτιση ή όμοια του οικείου θρησκευτικού λειτουργού τεμένους ή συναγωγής, απο τα τηρούμενα βιβλία γεννήσεων, απο την οποία να προκύπτει το όνομα που δόθηκε κατά την γέννηση.

  Β) Υπεύθυνη δήλωση κάθε προσώπου που ασκεί την γονική μέριμνα ή επιτροπεία, ή του αναδόχου, για το όνομα που δόθηκε , ή σε περίπτωση έλλειψης αυτής, υπεύθυνη δήλωση του ίδιου του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1599/1986
 
Έντυπο αίτησης προσθήκης ελλειπόντων στοιχείων στα Μητρώα Αρένων 

 Προσθήκη (Μητρώα Αρρένων) πατρωνύμου, μητρωνύμου .
 
 Απαιτούμενα δηκαιολογητικά:
 • Αίτηση ενδιαφερομένου
 • Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας, περί της εγγραφής στο Μητρώο Αρένων του έχοντα ελλιπή στοιχεία.

 
Έντυπο αίτησης προσθήκης ελλειπόντων στοιχείων στα Μητρώα Αρένων  

 Χορήγηση Πιστοποιητικού Εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων .

    Για τη χορήγηση πιστοποιητικού εγγραφής στα μητρώα αρρένων χρειάζεται μόνο:

 • Αίτηση ενδιαφερομένου

Αίτηση για πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων 

 Πιστοποιητικό στρατιωτικών σχολών .
 
 Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
 • Αίτηση ενδιαφερομένου
 • Δύο φωτογραφίες
 • Φωτοτυπία της ταυτότητας
 • Υπεύθυνη δήλωση αν είναι έγγαμος ή άγαμος
 • Έκδοση πιστοποιητικού για τους άνδρες από το Μητρώο Αρρένων όπου είναι εγγεγραμμένοι, ή από τα δημοτολόγια για τις γυναίκες
Αίτηση για πιστοποιητικό στρατιωτικών σχολών

 Επανεγγραφή ανύπαρκτων στα Μητρώα Αρρένων .
 
 Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
 • Αίτηση ενδιαφερομένου
 • Απόφαση Νομαρχίας
 • Γίνεται επανεγγραφή στο Μητρώο Αρρένων, με τα ίδια στοιχεία και το έτος γέννησης

 
'Εντυπο αίτησης επανεγγραφής ανύπαρκτων στα Μητρώα Αρρένων 

 Εγγραφή Αδήλωτου .
 
 Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
 • Αίτηση ενδιαφερομένου αν είναι ενήλικος, ή αίτηση των γονέων αν είναι ανήλικος
 • Ληξιαρχική Πράξη γέννησης.
 • Υπεύθυνη δήλωση περί εγγραφής στο Μητρώο Αρρένων του ενδιαφερομένου αν είναι ενήλικος, ή των γονέων αν είναι ανήλικος
 • Δύο φωτογραφίες του ενδιαφερομένου
 • Πιστοποιητικό εγγραφής αδήλωτου που εκδίδεται από τον Δήμο όπου πρόκειται να εγγραφεί ο αδήλωτος
 • Πράξη καθορισμού ηλικίας ανηλίκων κατοίκων εξωτερικού
 • Πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού με τις αφίξεις και αναχωρήσεις στην Ελλάδα για τους ενήλικους
 • Πιστοποιητικό περί μη εγγραφής του αδήλωτου, από το Δήμο στον οποίο ανήκει
Αίτηση εγγραφής αδήλωτου 

 Διαγραφή από τα Μητρώα Αρρένων Πολλαπλώς Εγγεγραμμένων .
 
 Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
 • Αίτηση ενδιαφερομένου
 • Έκδοση πιστοποιητικού πολλαπλώς εγγεγραμμένου από τον Δήμο, από τα Μητρώα αρρένων του οποίου πρόκειται να διαγραφεί ο πολλαπλώς εγγεγραμμένος.
 • Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων που θα αναφέρει τον τρόπο εγγραφής του (του άλλου Δήμου)
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 •  
Έντυπο αίτησης διαγραφής από τα Μητρώα Αρρένων Πολλαπλώς Εγγεγραμμένων 

 Διαγραφή από τα Μητρώα Αρρένων λόγω θανάτου ή αφάνειας .
 
 Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου (περίπτωση θανάτου).
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου καταχωρημένη με τελεσίδικη δικαστική απόφαση (περίπτωση αφάνειας)

Έντυπο αίτησης διαγραφής από τα Μητρώα Αρρένων λόγω θανάτου ή αφάνειας