ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ

Γνωρίστε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου μας, Βρείτε πληροφορίες σε αυτό που σας ενδιαφέρει και εξυπηρετηθείτε ΑΜΕΣΑ

Δημοτικές Επιχειρήσεις – Νομικά πρόσωπα

 Άρθρα 27-30 - Κατάργηση δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, κοινωφελών επιχειρήσεων, σχολικών επιτροπών και μεταφορά των αρμοδιοτήτων στους δήμους.
Στις 31.12.2023, τελευταία ημέρα της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, καταργούνται αυτοδίκαια τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) των δήμων που λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 239 έως 242 του ν. 3463/2006 (Α’ 114), με εξαίρεση τα δημοτικά Λιμενικά Ταμεία, και λύονται αυτοδικαίως, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί λύσης ή και εκκαθάρισης οι δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις3 . Οι αρμοδιότητες των ανωτέρω νομικών προσώπων ασκούνται από την 1η .1.2024 από τον οικείο δήμο. Εντός μηνός από την ανωτέρω ημερομηνία, εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη κατάργησής τους από τον Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της ΚυβερνήσεωςΟι επιχειρήσεις και οργανισμοί του Δήμου  Αρχανών - Αστερουσίων παρέχουν τη δυνατότητα ευέλικτης δομής και λειτουργίας έτσι ώστε αφ'' ενός να προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του πολίτη αλλά και επιπλέον εισόδημα στο δήμο, το οποίο χρησιμοποιείται για την κάλυψη των αναγκών, την προώθηση των τοπικών εργασιών και την οικονομική σταθερότητα.
Ο Δήμος Αρχανών - Αστερουσίων έχει ιδρύσει και λειτουργεί τις παρακάτω επιχειρήσεις:

  • την  Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων (ΚΕΔΑΑ)
Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων είναι νομικό πρόσωπο
ιδιωτικού δικαίου του Δήμου. Το προσωπικό της, τόσο τακτικό όσο και έκτακτο,
ανέρχεται στα 60 άτομα. Αποτελεί διαχειριστή των βρεφικών και βρεφονηπιακών
σταθμών, των ΚΔΑΠ και των δομών βοήθεια στο σπίτι, που λειτουργούν στους
κόλπους του οικείου Δήμου μέσω της ΕΕΤΑΑ. Παράλληλα δραστηριοποιείται στο
χώρο του πολιτισμού, αλλά και του αθλητισμού στο επίπεδο της υλοποίησης των
προγραμμάτων Άθλησης για όλους της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Τέλος
εκτός από τα προγράμματα μαθητείας του ΟΑΕΔ, υλοποιεί τα προγράμματα
επιχορήγησης επιχειρήσεων ανέργων 55-67 ετών, αλλά και ατόμων με αναπηρίες
(ΑμΕΑ)

  • τον Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας (ΟΚΑΠ)
Ο Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδεία (ΟΚΑΠ) , Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, συστάθηκε το 2011 (ΦΕΚ 1298/16-07-2011), με τη συγχώνευσή των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των πρώην Δήμων Αρχανών , Αστερουσίων και Καζαντζάκη. Η οργανωτική Δομή του ΟΚΑΠ περιλαμβάνει μία (1) Διεύθυνση και τρία Τμήματα.
Η διεύθυνση του Οργανισμού πραγματεύεται τον σχεδιασμό, την οργάνωση, την παρακολούθηση, την υλοποίηση και την αξιολόγηση δράσεων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του. Παράλληλα, μεριμνά για την αποτελεσματική τήρηση των οικονομικών προγραμμάτων λειτουργίας του Νομικού Προσώπου, τη σωστή απεικόνιση των οικονομικών πράξεων και τη διαχείριση των εσόδων και των δαπανών του καθώς και για την αποτελεσματική διενέργεια όλων των νόμιμων διαδικασιών που απαιτούνται για την προμήθεια υλικών, εξοπλισμού και την παροχή υπηρεσιών.

1. Τμήμα προσχολικής αγωγής - παιδεία και Αθλητισμού.
Αντικείμενο του τμήματος είναι:
α). ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΠΑΙΔΕΙΑ
εντάσσετε η φιλοξενία νηπίων ηλικίας από 2,5 έως 4 ετών με σκοπό τη φροντίδα για τη σωστή ψυχοσωματική υγεία και ψυχοκινητική εξέλιξη των παιδιών, με πραγματοποίηση ατομικών προγραμμάτων, κύκλους παιδαγωγικών δραστηριοτήτων, παιδαγωγικά εργαστήρια και άλλες παιδαγωγικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις, σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα και ανάλογα με την ηλικία τους. Παράλληλα, Απασχολεί τα παιδιά σύμφωνα με τους καθορισμένους στόχους του προγράμματος και τηρεί βιβλίο ύλης για την καθημερινή διδασκαλία σύμφωνα με τα προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας. Προσφέρει αγωγή, ψυχαγωγία, περιποίηση, φροντίδα και φαγητό στα νήπια του Σταθμού σύμφωνα με τις αρχές της βρεφοκομικής και τις οδηγίες του παιδιάτρου.
Β) ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Προσφέρει προγράμματα άθλησης των δημοτών και μεριμνά για τη προαγωγή του αθλητικού ιδεώδους .

Στο τμήμα εντάσσονται τα ακόλουθα Γραφεία τα οποία ασκούν μέρος ή το σύνολο των αρμοδιοτήτων του τμήματος:
Γραφείο Παιδικός Σταθμός Αρχανών (τηλ. Επικοινωνίας 2810752912)
Γραφείο Παιδικός Σταθμός Πύργου (τηλ. Επικοινωνίας 2893022452)
Γραφείο Παιδικός Σταθμός Χάρακα (τηλ. Επικοινωνίας 2893022383)
Γραφείο Παιδικός Σταθμός Μεταξοχωρίου (τηλ. Επικοινωνίας 2894051091)
Γραφείο Δημοτικό Στάδιο Αρχανών «Μαρκομιχελάκειο» (τηλ. Επικοινωνίας 2810751111)
Γραφείο Γυμναστήριο Μελεσσών

Τμήμα ΚΑΠΗ
Υλοποιεί προγράμματα πρόληψης και αγωγής υγείας και παρέχει υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης , φυσιοθεραπείας, και ήπιας αθλητικής άσκησης στους χώρους των ΚΑΠΗ αλλά και κατ’ οίκον σε όλα τα διαμερίσματα του Δήμου, όπου αυτό απαιτείται. Συμμετέχει σε δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και προστασίας. Ενημερώνει, συμβουλεύει και παρέχει κοινωνική υποστήριξη στους δημότες. Προωθεί την ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης και παρέχει πληροφόρηση στους πολίτες του Δήμου με σκοπό την προσέλκυση των ανθρώπων που έχουν ανάγκη των παροχών του ή εκείνων που θέλουν να προσφέρουν εθελοντικές υπηρεσίες και γενικά μεριμνά για την ευαισθητοποίηση της κοινότητας σε θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής. Υλοποιεί δράσεις δημιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας (πχ. Εκδρομές, ψυχαγωγικές εκδηλώσεις).Οργανώνει και υλοποιεί δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα με αποδέκτες τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες που απειλούνται ή βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό αλλά και όλους τους κατοίκους του Δήμου .
Στο Τμήμα εντάσσονται τα ακόλουθα Γραφεία τα οποία ασκούν μέρος ή το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος:
Γραφείο ΚΑΠΗ Αρχανών (τηλ. Επικοινωνίας 2810752622)
Γραφείο ΚΑΠΗ Πύργου (τηλ. Επικοινωνίας 2893022867)
Γραφείο ΚΑΠΗ Χάρακα (τηλ. Επικοινωνίας 289322700).

Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού
Αντικείμενο του τμήματος είναι η τήρηση του πρωτοκόλλου και η διεκπεραίωση της αλληλογραφίας του Νομκού προσώπου, η κατάρτιση του προϋπολογισμού, του απολογισμού και του ισολογισμού, και έκδοση των Χρηματικών ενταλμάτων. Επίσης πραγματεύεται με θέματα που άπτονται στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού (προσλήψεις – απολύσεις – συνταξιοδοτήσεις- προαγωγές -άδειες και εν γένει την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού), στη μισθοδοσία του προσωπικού, στην διενέργεια κάθε είδους προμήθειας υλικών και την παροχής υπηρεσιών ώστε να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των δομών του ΟΚΑΠ. Επιπρόσθετα παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στο διοικητικού συμβουλίου και στον Προέδρου.

Τηλ. Επικοινωνίας 2810752622 εσωτ. 1 & 2

  • τον Φο.Δ.Σ.Α Σύνδεσμος Φο.Δ.Σ.Α Διαχείρησης Περιβάλοντος Δήμων Ν.Καζαντζάκη-Αρχανών-Τεμένους
Με το υπ' αρ. ΦΕΚ 4/09-01-2011 Τεύχος Β΄ συστήθηκε ο Σύνδεσμος
Διαχείρισης Απορριμμάτων ως φορέας Ν.Π.Δ.Δ. στο Ν. Ηρακλείου με την
επωνυμία “Σύνδεσμος
Διαχείρισης Περιβάλλοντος Δήμων Ν. Καζαντζάκη – Αρχανών -Τεμένους”. Με
το υπ' αρ. ΦΕΚ Β/2256/31-12-2010 τροποποιήθηκε εκ νέου η συστατική πράξη
του Συνδέσμου
προκειμένου να γίνει μετατροπή του σε Φορέα Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.).

Ως ΦΟΔΣΑ έχουμε τη νομική μορφή του Συνδέσμου ΟΤΑ. Ο Σύνδεσμος μας
έχει ως μέλη το Δήμο Αρχανών-Αστερουσίων (κατά τα 2/3) και το
Δήμο Ηρακλείου (κατά το 1/3) και η έδρα μας βρίσκεται στη θέση
ΡΗΜΑΜΠΕΛΛΑ της Τ.Κ. Μεταξοχωρίου στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου
Αρχανών - Αστερουσίων.

Ο Σύνδεσμος, ως Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.)
σκοπεύει:
Στην εξειδίκευση και υλοποίηση των στόχων και δράσεων του
Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κρήτης για τη
συλλογή,
μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, επεξεργασία, αξιοποίηση,
διάθεση των στερεών αποβλήτων της 8ης Διαχειριστικής ενότητας του
Περιφερειακού Σχεδιασµού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κρήτης
(Π.Ε.Σ.Δ.Α.) στις οποίες ανήκουν οι ΟΤΑ-µέλη του σύµφωνα µε το άρθρο 7
της µε αριθ. 50910/2727/2003
Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β 1909/22.12.2003) µε στόχο την
προφύλαξη και πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, τον περιορισµό του
συνολικού όγκου αυτών
και µείωση των επιβλαβών συνεπειών για την υγεία και το περιβάλλον,
καθώς και την αξιοποίηση των αποβλήτων µέσω της επαναχρησιμοποίησης,
της ανάκτησης υλικών και
της ανακύκλωσης ή οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας έχει ως στόχο την
παραγωγή δευτερογενών πρώτων υλών ή προϊόντων, λαμβάνοντας πάντα υπόψη
το οικονομικό, κοινωνικό περιβαλλοντικό κόστος και την δηµόσια υγεία.

Στοιχεία επικοινωνίας:
Κασσώτακη Ειρήνη  2813401174
Κριτσωτάκη Καλλιόπη  2813401164
e-mail: sdparchankazan@0470.syzefxis.gov.gr


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρονού στον
Σύνδεσμο - Φο.Δ.Σ.Α. Διαχείρησης Περιβάλοντος Δήμου Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ-ΑΡΧΑΝΩΝ-ΤΕΜΕΝΟΥΣΓια τα σχετικό έντυπο, πατήστε εδώ: