ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ

Γνωρίστε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου μας, Βρείτε πληροφορίες σε αυτό που σας ενδιαφέρει και εξυπηρετηθείτε ΑΜΕΣΑ
12.01.2022
 

Στατική Ενίσχυση & Αναβάθμιση Υποδομών Νηπιαγωγείου ΠΥΡΓΟΥ

 Το παρόν έργο αφορά τον εκσυγχρονισμό και την στατική ενίσχυση του Νηπιαγωγείου Πύργου. Το κτίριο του νηπιαγωγείου Πύργου κατασκευάστηκε την δεκαετία του ΄80  και λειτουργεί ανελλιπώς φιλοξενώντας παιδιά από τον Πύργο και τον Χάρακα. Λόγω της μακροχρόνιας λειτουργίας του κτιρίου απαιτείται να γίνουν εργασίες που αφορούν σε:
1. Στατική ενίσχυση του φέροντα οργανισμού, 
2. Ενεργειακή αναβάθμιση κελύφους,
3. Κατασκευαστική αναβάθμιση.
Σκοπός του έργου είναι η ασφάλεια των  παιδιών , γι αυτό γίνεται η στατική ενίσχυση, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, μιάς και τα παιδιά στην ενδοχώρα του νομού θα πρέπει να απολαμβάνουν το ίδιο επίπεδο παρεχόμενων  υπηρεσιών  παιδείας με εκείνα της πόλης  καί η  εξασφάλιση υποδομών που μπορούν να υποστηρίξουν τις απαιτήσεις του σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος.
Το έργο θα υλοποιηθεί μέσα από ένα υποέργο. Η ανάθεση της κατασκευής των έργων θα γίνει από τον Κύριο του έργου με ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία περί δημοσίων έργων.
Εκσυγχρονισμένο και στατικά ενισχυμένο το κτίριο του Νηπιαγωγείου Πύργου.
Με την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης αναβαθμίζεται  μια υφιστάμενη  δομή η οποία πλέον  θα λειτουργεί σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα λειτουργίας διδακτηρίων.  Με αυτό το τρόπο επιτυγχάνεται: η κάλυψη των διαφαινόμενων αυξημένων αναγκών των κατοίκων της ΔΕ Αστερουσίων για παροχή υπηρεσιών νηπιακής εκπαίδευσης και η αποτελεσματικότερη λειτουργία της δομής μέσω της βελτίωσης της διαρρύθμισης της δομής και της ασφάλειας των χώρων (στατική ενίσχυση) και παράλληλα ενισχύεται το δίκτυο παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών- υπηρεσιών φύλαξης βρεφών- παιδιών- εφήβων της Δ.Ε Αστερουσίων. Το κόστος λειτουργίας καλύπτεται μέσω της απόδοσης των πόρων από τις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου.
 Προϋπολογισμός του Έργου 430.000,00.