ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ

Γνωρίστε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου μας, Βρείτε πληροφορίες σε αυτό που σας ενδιαφέρει και εξυπηρετηθείτε ΑΜΕΣΑ
11.01.2022
 

Υπηρεσία χωριστής συλλογής και μεταφοράς προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων (704 tn) και σχετική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των Δημοτών στον Δήμο Αρχανών Αστερουσίων


ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η υπηρεσία που υποχρεούται να παρέχει ο Δήμος Αρχανών - Αστερουσίων αφορά στη χωριστή συλλογή προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων και μεταφορά τους στην Μονάδα
Προδιαλεγμένου Οργανικού Κλάσματος Απορριμμάτων καθώς και σχετική ενημέρωση-ευαισθητοποίηση των Δημοτών.
Επισημαίνεται ότι η συλλοφή αφορά σε οικιακά αστικά απόβλητα και τα προσομοιάζοντα σε αυτά. 

 Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) προβλέπεται η εφαρμογή συστήματος συλλογής και μεταφοράς προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων με τη συμμετοχή του συνόλου των τεσσάρων Περιφερειακών Ενοτήτων (Π.Ε.) της Περιφέρειας Κρήτης για την εκπλήρωση των εξειδικευμένων στόχων της Περιφέρειας. Στις ποσότητες αυτές δεν περιλαμβάνονται τα απόβλητα από βρώσιμα λίπη και έλαια.
Η συλλογή προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων βασίζεται στη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων στους αστικούς/ημιαστικούς οικισμούς.

Για την εφαρμογή του συστήματος χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων ο πάροχος της ΥΓΟΣ θα αναπτύξει το δίκτυο χωριστής συλλογής σε ημιαστικούς οικισμούς με αγροτικό πληθυσμό.

 Η συλλογή προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων βασίζεται στη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων σε όλους τους οικισμούς του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων.
Για την εφαρμογή του συστήματος χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων ο πάροχος  θα αναπτύξει το δίκτυο χωριστής συλλογής σε όλους τους οικισμούς του Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων (ημιαστικός και αγροτικός πληθυσμός).
Ειδικότερα, στους μεγαλύτερους οικισμούς, επιλέγεται κατ΄ αρχήν να εφαρμοστεί το πρόγραμμα Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) οικιακών βιοαποβλήτων, με καφέ κάδους και χωριστή συλλογή των πράσινων αποβλήτων και αποβλήτων κήπου σε σκάφες. Τα προδιαλεγμένα αυτά βιοαπόβλητα θα οδηγούνται στη Μονάδα Επεξεργασίας Προδιαλεγμένου Οργανικού Κλάσματος, που έχει χωροθετηθεί στη θέση «Ρημάμπελα» του οικισμού Μεταξοχωρίου, (κεντροβαρικό σημείο του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων) και είναι στο στάδιο της κατασκευής . Υποχρέωση του παρόχου αποτελεί τόσο η ανάπτυξη του δικτύου καφέ κάδου για τη συλλογή των βιοαποβλήτων όσο και του δικτύου συλλογής των πράσινων αποβλήτων που θα τοποθετούνται μέσα στις σκάφες και στη συνέχεια η μεταφορά τους στην Μονάδα Κομποστοποίησης (όπως έχει αναφερθεί παραπάνω).

Για τη χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων του Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων στο πλαίσιο παροχής της παρούσας υπηρεσίας θα εφαρμοσθεί η μέθοδος συλλογής σε κεντρικούς κάδους που βρίσκονται τοποθετημένοι σε πυκνό δίκτυο κοντά στα κτίρια/οικίες, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων και των εξυπηρετούμενων οικισμών.

Εξοπλισμός

Ποσότητα

Κάδοι Συλλογής Τροχήλατοι 660 lt

400 ΤΕΜ

Απορριμματοφόρο Όχημα συλλογής οργανικών αποβλήτων, με πλυστική μηχανή

1 ΤΕΜ

Σκάφες 7 m3 για την συλλογή των πράσινων αποβλήτων

6 ΤΕΜ

Όχημα συλλογής ρεύματος πράσινων αποβλήτων (skiplift)

1 ΤΕΜ

Καθως και διαφημιστικό και προωθητικό Υλικό.