ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ

Γνωρίστε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου μας, Βρείτε πληροφορίες σε αυτό που σας ενδιαφέρει και εξυπηρετηθείτε ΑΜΕΣΑ
14.01.2022
 

Στατική Ενίσχυση και Αναβάθμιση Yποδομών Γυμνασίου- Λυκείου Μελεσών

Η προτεινόμενη πράξη αφορά εργασίες έγιναν στο σχολείο: Γυμνασίου- Λυκείου Μελεσών, εντός του οικισμού Μελεσών, του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων. Οι εργασίες αφορούν στην αναβάθμιση-συμπλήρωση των υποδομών των κτιρίων στην στατική ενίσχυση του φέροντος οργανισμού και ενεργειακή αναβάθμισή του. Το κτίριο συγκροτείται από 3 ορόφους λόγω κλίσης του οικοπέδου και λειτουργεί ως Γυμνάσιο και Λύκειο. Στο κτίριο μετά από αυτοψία διαπιστώθηκε στατική ανεπάρκεια του φέροντος οργανισμού και χαμηλή ενεργειακή απόδοση.
Το έργο υλοποιήθηκε μέσα από ένα υποέργο. Η ανάθεση της κατασκευής των έργων έγινε από τον Κύριο του έργου με ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία περί δημοσίων έργων.  Οι εργασίες που έγιναν  στο σχολείο: Γυμνασίου- Λυκείου Μελεσών, εντός του οικισμού Μελεσών,  του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων. Οι εργασίες αφορούν  στην  αναβάθμιση-συμπλήρωση των υποδομών  των κτιρίων στην  στατική ενίσχυση του φέροντος οργανισμού και ενεργειακή αναβάθμισή του. Το κτίριο συγκροτείται από 3 ορόφους λόγω κλίσης του οικοπέδου και λειτουργεί ως Γυμνάσιο και Λύκειο. Στο κτίριο μετά από αυτοψία διαπιστώθηκε στατική ανεπάρκεια του φέροντος οργανισμού και χαμηλή ενεργειακή απόδοση.

Σήμερα το κτίριο το οποίο λειτουργεί για να καλύψει την επιτακτική ανάγκη στέγασης του συνεχώς αυξανόμενου αριθμού μαθητών της περιοχής, απαιτούσε άμεσα την επισκεύη του.
Οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης που είναι εξαιρετικά επείγον και εγιναν για την κατάλληλη λειτουργία του σχολείου είναι:
1. Στατική ενίσχυση του φέροντος οργανισμού  και χρήση επισκευαστικών για την αποκατάσταση στοιχείων σκυροδέματος που δεν ενισχύονται πχ πλάκες. 
2. Ανακατασκευή της υπάρχουσας σκάλας με προδιαγραφές κατά ΝΟΚ. 
3. Ανακατασκευή των WC και WC-ΑΜΕΑ.
4. Αντικατάσταση υδραυλικών συστημάτων όπου εντοπίζονται προβλήματα.
5. Αντικατάσταση ηλεκτρολογικών συστημάτων όπου εντοπίζονται προβλήματα.
6. Βελτίωση της πρόσβασης ΑμεΑ 
7. Αρχιτεκτονικά τελειώματα
8. Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου: 
i. Θερμομόνωση των δομικών στοιχείων του κελύφους, τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης.
ii. Αντικατάσταση κουφωμάτων. 
iii. Αντικατάσταση παλιών λαμπτήρων με λαμπτήρες υψηλής απόδοσης και χαμηλής ισχύος. 
iv. Συστηματική συντήρηση και έλεγχος των μονάδων κεντρικής θέρμανσης. Μόνωση όλων των σωληνώσεων της θέρμανσης. 
v. Τοποθέτηση ή αναβάθμιση των διατάξεων αυτόματου ελέγχου στο σύστημα θέρμανσης. 
vi. Εφαρμογή στεγανοποίησης και συστήματος αποστράγγισης για τον περιορισμό της υγρασίας σε χώρους που εφάπτονται για το έδαφος.


Το παρόν έργο αφορά εργασίες έγιναν στο σχολείο: Γυμνασίου- Λυκείου Μελεσών, εντός του οικισμού Μελεσών, του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων. Οι εργασίες αφορούν την αναβάθμιση-συμπλήρωση των υποδομών των κτιρίων, την στατική ενίσχυση του φέροντος οργανισμού και την ενεργειακή αναβάθμισή του καθώς και την βελτίωση της προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρίες προκειμένου το σχολείο να λειτουργήσει σύμφωνα με τα πρότυπα των σύγχρονων διδακτηρίων. Το έργο έχει ορίζοντα υλοποίησης 18 μηνών.Σκοπός του έργου ήταν η ασφάλεια των παιδιών, γι αυτό έγινε η στατική ενίσχυση, και η κατασκευαστική και λειτουργική βελτίωση των κτιριακών υποδομών.
Εκσυγχρονισμένο και στατικά ενισχυμένο κτίριο (Γυμνάσιο- Λύκειο)
Η λειτουργικότητα της πράξης εξασφαλίζεται από την απρόσκοπτη λειτουργία του Γυμνασίου- Λυκείου ως φορέα εκπαίδευσης. Το κόστος λειτουργίας καλύφθηκε μέσω της απόδοσης των πόρων από τις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου. Με το έργο αυτό επιτυγχάνεται η αρμονική και ισορροπημένη ανάπτυξη των ωφελούμενων μαθητών σε μια σύγχρονη και ασφαλής σχολική μονάδα, η ανεμπόδιστη εκπαιδευτική διαδικασία από τους καθηγητές, η ενδυνάμωση του δικτύου εκπαιδευτικών δομών και κατά συνέπεια η ισχυροποίηση του Δήμου ως φορέας που σχεδιάζει και φιλοξενεί δομές παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας .
 Προϋπολογισμός του Έργου 2.100.000,00.