ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ

Γνωρίστε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου μας, Βρείτε πληροφορίες σε αυτό που σας ενδιαφέρει και εξυπηρετηθείτε ΑΜΕΣΑ
31.05.2021
 

Κατασκευή Μονάδας κομποστοποίησης προδιαλεγμένου Οργανικού κλάσματος Απορριμμάτων στη θέση Ρημάμπελλα του Δήμου Αρχανών- Αστερουσίων

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ
Το έργο αφορά στην κατασκευή κεντρικής μονάδας κομποστοποίησης προδιαλεγμένου οργανικού κλάσματος απορριμμάτων, στην δημιουργία δικτύου συλλογής των βιοαποβλήτων, καθώς και στην δημιουργία δικτύου οικιακής κομποστοποίησης. Η μονάδα κομποστοποίησης θα κατασκευαστεί στην θέση Ρημάμπελλα του δήμου Αρχανών - Αστερουσίων. Το δίκτυο οικιακής κομποστοποίησης θα αναπτυχθεί σε απομακρυσμένες περιοχές, με χαμηλή αστική πυκνότητα όπου κρίνεται δυσχερής η συλλογή απορριμμάτων από απορριμματοφόρο του δήμου. Η προτεινόμενη Μονάδα Κομποστοποίησης και ο εξοπλισμός που προτείνεται, είναι αναγκαία στο πλαίσιο της προώθησης των στόχων του επικαιροποιημένου (βάσει Οδηγίας 2008/98/ΕΚ) Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων καθώς και του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Κρήτης (ΠΕΣΔΑΚ). Η έμφαση στον ΠΕΣΔΑΚ δίνεται στη μεγαλύτερη δυνατή εκτροπή υλικών από την ταφή, με στόχο το 2020 να επιτευχθεί χωριστή συλλογή και εκτροπή από την ταφή 40% του συνόλου του προδιαλεγμένου οργανικού κλάσματος των ΑΣΑ. Αυτοί οι στόχοι προγραμματίζεται να επιτευχθούν με την κομποστοποίηση όλων των οργανικών υλικών που εισέρχονται στις εγκαταστάσεις και την επιδίωξη αξιοποίησης του παραγόμενου κομπόστ σε ποιοτικές χρήσεις. Η δημιουργία Μονάδας κομποστοποίησης προδιαλεγμένου οργανικού κλάσματος ΑΣΑ στην περιοχή του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων, όπου υφίσταται ήδη Χώρος Υγειονομικής Ταφής και υπάρχει επιπλέον χώρος για την κατασκευή της προτεινόμενης Μονάδας, είναι μια αναγκαία επιλογή για τον νομό Ηρακλείου και την περιοχή του έργου, που περιλαμβάνεται στον σχεδιασμό του ΠΕΣΔΑ Κρήτης. Το έργο περιλαμβάνει υποστηρικτικά Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου κατά την διάρκεια υλοποίησης και δοκιμαστικής λειτουργίας της Πράξης καθώς και Δράσεις Ευαισθητοποίησης και Δημοσιότητας.

Από την υλοποίηση της πράξης, μέσω των 4 υποέργων, θα παραδοθούν: Α) Μονάδα Κομποστοποίησης Προδιαλεγμένου Οργανικού Κλάσματος Απορριμμάτων Β) Κάδοι οικιακής κομποστοποίησης 300 λίτρων, 100 τμχ. Γ) Κάδοι κουζίνας 8 -10 λίτρων,2.670 τμχ και Δ) Κάδοι τροχοφόροι συλλογής οργανικού κλάσματαο ΑΣΑ, 240 λίτρων, 345 τμχ Ε)Υπηρεσίες τεχνικού συμβολου Ζ) Πινακίδες έργου (προσωρινή ΚΑΙ μόνιμη) Η) Ιστοσελίδα Θ) Έντυπο ενημερωτικό υλικό

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :Η πράξη χρηματοδοτείται από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ,ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14: «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ)»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Συνολικό κόστος πράξης : 5.089.160,80 Ευρώ
Συνολική Δημόσια Δαπάνη : 5.000.873,01 Ευρώ
Ιδιωτική Συμμετοχή : 88.287,79 Ευρώ