ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ

Γνωρίστε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου μας, Βρείτε πληροφορίες σε αυτό που σας ενδιαφέρει και εξυπηρετηθείτε ΑΜΕΣΑ
11.01.2022
 

Εκσυγχρονισμός και Επέκταση Εσωτερικών Δικτυών Αποχέτευσης ΠΥΡΓΟΥ

 O Δήμος Αρχανών – Αστερουσίων εκσυγχρόνισε και επέκτεινε τα Εσωτερικά δίκτυα Αποχέτευσης του οικισµού Πύργου.                                                  
Με το δίκτυο συλλογής κάλυψε το σύνολο των οδών του παραπάνω οικισµού. Η χάραξη των αγωγών βαρύτητας ακολούθησε το φυσικό ανάγλυφο και κατέληξε στο φρεάτιο εκκίνησης του αγωγού μεταφοράς προς την Ε.Ε.Λ. του οικισµού Πύργου.
Οι αγωγοί που κατασκευάστηκαν είναι από πολυπροπυλένιο (ΡΡ) διπλού δομημένου τοιχώματος, µε λεία εσωτερική επιφάνεια, κατά EΛΟΤ EN 13476-3, δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN8 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969.
Τα περισσότερα φρεάτια είναι προκατασκευασμένα σε εργοστάσιο από συνθετικά υλικά, ελάχιστης ονοµαστικής διαμέτρου D 1000 mm, µε ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,10m, μίας εισόδου και μίας εξόδου έως D 315 mm, καθώς και δύο εισόδων και μίας εξόδου.
Επιπρόσθετα, κατασκευάστηκαν προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων από σκυρόδεμα, εσωτερικής διαμέτρου 1,50 m.
Το συνολικό μήκος των συλλεκτήρων αποχέτευσης του οικισµού αποτελείται από αγωγούς πολυπροπυλενίου (ΡΡ) διπλού δομημένου τοιχώματος διαμέτρου 200 mm και έχει μήκος 10.533,56µ.
Με το έργο αυτό ο Δήμος Αρχανών – Αστερουσίων εκσυγχρόνισει και επέκτεινε τα Εσωτερικά Δίκτυα Αποχέτευσης του οικισμού Πύργου.
Το δίκτυο συλλογής κάλυψε το σύνολο των οδών του οικισμού Πύργου, στον οποίο παρατηρείται ενεργή οικιστική δραστηριότητα και ανάπτυξη. Το πρόβλημα της διαχείρισης των λυμάτων του οικισμού του Πύργου αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά.
Το έργο αυτό υλοποιήθηκε μέσα από ένα υποέργο. Η ανάθεση της κατασκευής του έργου πραγματοποιήθηκε από τον Κύριο του έργου με ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία περί δημοσίων έργων.
Δίκτυα αποχέτευσης  ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος 200mm, 10.533,56μ.
- Φρεάτια 297 τεμ.
Η λειτουργικότητα της πράξης εξασφαλίζεται με την απασχόληση επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, την οποία διαθέτει ο Δήμος. Έχει προβλεφθεί ότι το κόστος λειτουργίας και συντήρησης (ηλεκτρική ενέργεια- μεταφορά λυματολάσπης- συντήρηση και επισκευή λειτουργικών μερών) θα καλυφθεί από τα έσοδα λειτουργίας και το οποίο αναλύεται στην χρηματοοικονομική μελέτη βιωσιμότητας. 
Με το έργο αυτό πετύχαμε: 
Η περιβαλλοντικά ασφαλής διαχείριση των λυμάτων της περιοχής μελέτης, 
Η κάλυψη των νομοθετικών απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 91/271 σχετικά με την επεξεργασία των αστικών λυμάτων.
Η προστασία της δημόσιας υγείας της ευρύτερης περιοχής, δεδομένου ότι η ανεξέλεγκτη απόρριψη ανεπεξέργαστων λυμάτων στο έδαφος ή στα ρέματα μπορεί να προκαλέσει σοβαρές εστίες μόλυνσης και μετάδοσης ασθενειών. Η κατασκευή των προτεινόμενων έργων εγγυάται την υψηλή ποιότητα των εκκροών με άμεση συνέπεια την προστασία της ανθρώπινης υγείας.
Η προστασία και ανάδειξη του ευρύτερου φυσικού περιβάλλοντος.
Προϋπολογισμός του Έργου 2.600.000,00.