ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ

Γνωρίστε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου μας, Βρείτε πληροφορίες σε αυτό που σας ενδιαφέρει και εξυπηρετηθείτε ΑΜΕΣΑ
29.03.2021
 

Κέντρο κοινότητας Δήμου Αρχανών Αστερουσίων

 
Τι είναι το Κέντρο Κοινότητας

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων είναι ενταγμένο στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας στην Κρήτη», με κωδικό ΟΠΣ 5002633. Η πράξη χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και λειτουργεί στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ, «Κρήτη 2014 – 2020».

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων αποτελεί μια δομή κοινωνικής στήριξης, η οποία προσφέρει ένα συνολικό πλέγμα υπηρεσιών με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και την προώθηση στην απασχόληση. Το Κέντρο Κοινότητας είναι το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, όπου ο πολίτης μπορεί να ενημερωθεί για όλα τα επιδόματα που δικαιούται, καθώς και για όλους τους φορείς, υπηρεσίες και προγράμματα που του παρέχουν κοινωνική φροντίδα.

Στο Κέντρο Κοινότητας παρέχονται εξειδικευμένες κοινωνικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες οι οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

  • Τη συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε προσωπικά, οικογενειακά και κοινωνικά θέματα.
  • Την πληροφόρηση και ολοκληρωμένη υποστήριξη των πολιτών για την ένταξή τους σε προγράμματα κοινωνικής προστασίας (πχ ΚΕΑ, Επίδομα στέγασης, Προνοιακά Αναπηρικά Επιδόματα κ.α.)
  • Τη διασύνδεση με φορείς και προγράμματα κοινωνικής προστασίας
  • Τη συμβουλευτική υποστήριξη σε άνεργους με στόχο την προώθησή τους στην απασχόληση και την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.
  • Τη διοργάνωση εκδηλώσεων επιμορφωτικού, πολιτιστικού και κοινωνικού περιεχομένου  
Σε ποιος απευθύνεται το Κέντρο Κοινότητας:

Απευθύνεται σε όλους τους κατοίκους του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, χωρίς
αποκλεισμούς φύλου, ηλικίας, εισοδήματος και εθνικότητας. Δίνει έμφαση στους πολίτες οι
οποίοι αντιμετωπίζουν οικονομικές ή ψυχοκοινωνικές δυσκολίες, όπως ανεργία, οικονομική
αδυναμία, προβλήματα διαβίωσης λόγω αναπήριας, κοινωνικό αποκλεισμό κ.α.

Όλοι οι χώροι του Κέντρου Κοινότητας είναι προσβάσιμοι σε ΑΜΕΑ

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του είναι ΔΩΡΕΑΝ

Η δομή στελεχώνεται από Κοινωνικό Λειτουργό και Ψυχολόγο

Διεύθυνση
Πεηά Ηρακλείου (Δημαρχείο)
Τ.Κ: 70100

Επικοινωνία
Τηλ: 2813 401120 – 2813 401171
e-mail: kentrokoinotitaspeza@gmail.com

Ωράριο λειτουργίας:
Δευτέρα – Παρασκευή:
7:00 - 15:00

Φυλλάδιο Κέντρον Κοινότητας:     και εδώ:  

Αφίσα ΚΚ
Κέντρο Κοινότητας Δήμος Αρχανών - Αστερουσίων