ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ

Γνωρίστε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου μας, Βρείτε πληροφορίες σε αυτό που σας ενδιαφέρει και εξυπηρετηθείτε ΑΜΕΣΑ

Προκηρύξεις - Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

ID   Ημ/νία Τίτλος
344
2021111111/11/2021 Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών
269
2021092222/09/2021Προσωρινά Αποτελέσματα ΣΟΧ2_2021
252
2021090606/09/2021Ανακοίνωση ΣΟΧ 2_2021 Πρόσληψη Οδηγού ΔΕ για το ΚΗΦΗ
123
2021060101/06/2021Προμήθεια εξοπλισμού παραδοσιακού κτιρίου του πρώην Δημαρχείου στις Αρχάνες
112
2021052828/05/2021Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την δημοπράτηση του έργου
111
2021052828/05/2021Κατασκευή Καλτσέτου στις Τοπικές Κοινότητες Χάρακα και Καταλαγαριίου
105
2021052121/05/2021Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς
64
2021042828/04/2021 Ανάθεση Υπηρεσίας Συντήρησης Οργάνων Γυμναστικής
159
2021040909/04/2021Καθορισμός νέας ημερομηνίας Διαγωνισμών και αποσφράγισης διαγωνισμών των έργων : α) εκσυγχρονισμός αρδευτικού Δικτύου Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων, τ.κ. Κάτω Αρχανών (Περιοχή Σουρμελή) και β) «βιοκλιματική αναβάθμιση ανοικτών κοινόχρηστων χώρων και ανάπλαση ενδοδημοτικής οδοποιίας του κεντρικού τμήματος και συνοικισμού Αρχανών» που είχαν αναβληθεί λόγω απεργίας των μελών των επιτροπών διαγωνισμών.
58
2021040808/04/2021 Νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών για το έργο: «προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς δκ Άνω Αρχανών».
57
2021040808/04/2021Νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών για το έργο: «επισκευή και μόνωση ΚΑΠΗ Αρχανών»
54
2021040707/04/2021Νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών για το έργο: «διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου ηρώου στην τ.κ. Δαμανίων»
53
2021040606/04/2021Νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών για το έργο:«κατασκευή μνημείου και περιβάλλοντος χώρου στην τκ Αρμανωγείων»
52
2021040606/04/2021Νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών για το έργο: «διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και επισκευή βοηθητικών κτιρίων Ι.Μ. Επανωσήφη»
51
2021040606/04/2021Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για ανάθεση μετά από διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32, παρ2. γ: «λόγω κατεπείγουσας ανάγκης» του Ν.4412/2016 για α) «προμήθεια και μεταφορά σκυροδέματος δ.ε. Αρχανών», β) προμήθεια ασφαλτικού υλικού για την αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες δ.ε. Ν.Καζαντζάκης, δ.ε. Αστερουσίων και δ.ε.Αρχανών, γ) προμήθεια σκυροδέματος για την αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες δ.ε. Ν.Καζαντζάκης, δ.ε. Αστερουσίων και δ.ε.Αρχανών
50
2021040606/04/2021Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για ανάθεση μετά από διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32, παρ2. γ: "λόγω κατεπείγουσας ανάγκης" του Ν.4412/2016 για την ΄΄Προμήθεια και Μεταφορά Σκυροδέματος Τ.Κ. Αχεντριά”
49
2021040606/04/2021Eπανάληψη της Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μετά από άγονο συνοπτικό διαγωνισμό , για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο : Προμήθεια υλικού ηλεκτρολογικών πινάκων αντλιοστασίων (αντιμετώπιση λειψυδρίας) ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 592/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
166
2021040101/04/2021Καθορισμός νέας ημερομηνίας Διαγωνισμών και αποσφράγισης διαγωνισμών των έργων
41
2021021515/02/2021Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στα πλαίσια της αριθμ. πρωτ. 2.788/10-02-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση ης υπηρεσίας με τίτλο «Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων
241
2020112424/11/2020Σύναψη Ηλεκτρονικής Δημοσίας Συμβάσης Εργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 της πράξης ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ,ΚΑΤΩ ΑΡΧΑΝΩΝ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΟΥΡΜΕΛΗ)