ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ

Ενημέρωση Δημότη Εξυπηρέτηση Δημότη Θέματα Δημότη Κοινωνική πολιτική Βήμα Δημότη
26.04.2024
 

Πρακτικό 11/2024 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου – Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση

 Στα Πεζά την 24η Απριλίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο Αρχανών Αστερουσίων συνήλθε κατόπιν της με αρ. πρ. 5974/19-04-2024 έγγραφης
πρόσκλησης του Προέδρου Τζαγκαράκη Ιωάννη σε δημόσια τακτική δια ζώσης συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεως δημοτικού συμβουλίου του δημοτικού καταστήματος Πεζών Δήμου Αρχανών Αστερουσίων για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης .

Για να δείτε το Πρακτικό πατήστε: