ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ

Ενημέρωση Δημότη Εξυπηρέτηση Δημότη Θέματα Δημότη Κοινωνική πολιτική Βήμα Δημότη
26.04.2024
 

Θέματα Πρακτικού 12/2024 Δημοτικής Επιτροπής

 Σήμερα την 23η του μήνα Απριλίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μεσημβρινή, συνήλθε η Δημοτική Επιτροπή, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, στο δημοτικό κατάστημα των Πεζών (Δημαρχείο) και στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα συνεδριάσεων, έπειτα από την α.π. 5937/19-4-2024 πρόσκληση της προέδρου του σώματος κ. Γενειατάκη Χαράς...

Για να δείτε το Πρακτικό πατήστε εδώ: