ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ

Ενημέρωση Δημότη Εξυπηρέτηση Δημότη Θέματα Δημότη Κοινωνική πολιτική Βήμα Δημότη
09.05.2024
 

Θέματα Πρακτικού 13ης/2024 Δημοτικής Επιτροπής

Σήμερα την 13η του μήνα Απριλίου του έτους 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πρωινή, συνήλθε η Δημοτική Επιτροπή, σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση, στο δημοτικό κατάστημα των Πεζών (Δημαρχείο) και στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα συνεδριάσεων, έπειτα από την α.π. 6258/24-4-2024 πρόσκληση της προέδρου του σώματος κ. Γενειατάκη Χαράς. 


 Για να δείτε το Πρακτικό πατήστε εδώ: