ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ

Ενημέρωση Δημότη Εξυπηρέτηση Δημότη Θέματα Δημότη Κοινωνική πολιτική Βήμα Δημότη
09.05.2024
 

Θέματα Πρακτικού 14ης/2024 Δημοτικής Επιτροπής

 Σήμερα την 2α του μήνα Μαΐου του έτους 2024, ημέρα Μ.Πέμπτη και ώρα 9:30 πρωινή, συνήλθε η Δημοτική Επιτροπή, σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση, στο δημοτικό κατάστημα των Πεζών (Δημαρχείο) και στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα συνεδριάσεων, έπειτα από την α.π. 6670/01-05-2024 πρόσκληση της προέδρου του σώματος κ. Γενειατάκη Χαράς.  

Για να δείτε το Πρακτικό πατήστε εδώ: