ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΣΥΜΒΑΝΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ

Βρείτε εκδηλώσεις, πολιτιστικά δρώμενα και δραστηριότητες του Δήμου μας Δείτε που και πότε πραγματοποιούνται Ενημερωθείτε για Έργα και δράσεις του Δήμου μας
31.05.2021
 

Κέντρο ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων

Λειτουργεί το κέντρο ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων . Σκοπός του ΚΗΦΗ είναι είναι η παροχή ημερήσιας φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα, που διαμένουν στην περιοχή του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων , μη δυναμένων να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα και των οποίων τα μέλη του οικογενειακού περιβάλλοντος εργάζονται ή αντιμετωπίζουν σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας με αποτέλεσμα να αδυνατούν να ανταποκριθούν στην φροντίδα του ηλικιωμένου ατόμου.
Με την πράξη αυτή επιτυγχάνεται η ουσιαστική διευκόλυνση των μειονεκτούντων, οικονομικά ή κοινωνικά, ατόμων σε υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας είτε πρόκειται για τους ίδιους τους ηλικιωμένους είτε για τα άτομα που έχουν επιφορτιστεί με τη φροντίδα τους. Παράλληλα επιτυγχάνεται διευκόλυνση των φροντιστών (έμμεσα ωφελούμενοι) των ηλικιωμένων ως προς την ενσωμάτωση τους στο ενεργό εργασιακά ανθρώπινο δυναμικό, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της οικονομίας σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών και την πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού.
Η χρηματοδότηση του ΚΗΦΗ γίνεται από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ και χρηματοδοτείται από το Ευρωπικό κοινωνικό ταμείο.