ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ

Ενημέρωση Δημότη Εξυπηρέτηση Δημότη Θέματα Δημότη Κοινωνική πολιτική Βήμα Δημότη
19.10.2021
 

Υπογραφή Συμβάσεων

 Υπογράφηκαν, ανάμεσα στον Δήμο Αρχανών – Αστερουσίων , ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον Δήμαρχο Εμμανουήλ Κοκοσάλη και των αναδόχων εταιρειών, μια σειρά από έργα τα οποία θα υλοποιήσει ο Δήμος.

Το πρώτο έργο του οποίου ανάδοχος είναι η εταιρεία « Μηνάς Μανιαδής - Εμμ. Παπαδοκαλάκης Ο.Ε.» , αφορά την Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς στην Δ. Κ Ανω Αρχανών και είναι προϋπολογισμού 59.997,40 ευρώ.

Στο δεύτερο έργο ανάδοχος είναι η εταιρεία Μ.Γ.Ν Α.Τ.Ε , αφορά την κατασκευή μνημείου και περιβάλλοντος χώρου στην Τ.Κ Αρμανωγείων και είναι προϋπολογισμού 69.980,13 ευρώ.

Στο τρίτο έργο ανάδοχος είναι ο Τσικολιδάκης Λάμπρος , αφορά την διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Ηρώου στην ΤΚ Δαμανίων και είναι προϋπολογισμού 69.980,13 ευρώ.