ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ

Ενημέρωση Δημότη Εξυπηρέτηση Δημότη Θέματα Δημότη Κοινωνική πολιτική Βήμα Δημότη
22.11.2021
 

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλώ σε δια ζώσης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 22η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

  Για την πρόσκληση, πατήστε εδώ: