ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ

Ενημέρωση Δημότη Εξυπηρέτηση Δημότη Θέματα Δημότη Κοινωνική πολιτική Βήμα Δημότη
30.11.2021
 

23ης /2021 Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αρχανών Αστερουσίων.

 Σας προσκαλώ σε έκτακτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου που θα γίνει δια περιφοράς
την 1η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 10.00 π.μ. - σύμφωνα με τα οριζόμενα της
παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/ 2010 και του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ
τ.Α΄55/11-3-2020), η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.426/77233/13.11.2020) - για
συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης :

Για την Πρόσκληση πατήστε εδω: