ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ

Ενημέρωση Δημότη Εξυπηρέτηση Δημότη Θέματα Δημότη Κοινωνική πολιτική Βήμα Δημότη
14.04.2022
 

Προσλήψεις Ειδικών Συμβούλων


 ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ με Αρ.Πρωτ:4511/13/04/2022

Ο Δήμαρχος του Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων έχοντας υπόψη
τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/2007 όπως ισχύει και προκειμένου να προσλάβουμε στο Δήμο Αρχανών- Αστερουσίων ΕΝΑ (1) ειδικό σύμβουλο σε θέματα παιδείας και γενικότερα κάθε άλλη εργασία που μπορεί να του ανατεθεί από το Δήμαρχο, καλεί, τους ενδιαφερόμενους που πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
 Πτυχίο ή Δίπλωμα Ανώτερης ή Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, κατά προτίμηση Παιδαγωγικής ή άλλης συναφούς κατεύθυνσης (χωρίς να αποκλείονται άλλοι τίτλοι σπουδών)
 Εμπειρία σε θέματα παιδείας, όπως ενδεικτικά σε θέματα που άπτονται της ορθής και εύρυθμης λειτουργίας των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, διοργάνωσης εκδηλώσεων που προάγουν την παιδαγωγική διαδικασία κ.α.

 
Για να δειτε την Πρόσκληση-Ανακοίνωση πατήστε έδω:


 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 
με Αρ.Πρωτ:4487/13/04/2022
 
Ο Δήμαρχος του Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων έχοντας υπόψη
 τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/2007 όπως ισχύει και προκειμένου να προσλάβουμε στο Δήμο Αρχανών- Αστερουσίων ΕΝΑ (1) ειδικό σύμβουλο σε θέματα εκπόνησης μελετών της ειδικότηταςτου (υδραλικων ή /και οδοποιίας ή και κτιριακών ), καθώς και για την παροχή υπηρεσιών , μέσα στον κύκλο των γνώσεων του σε εξειδικευμένα θέματα που μπορεί να αναφέρονται στη διενέργεια ερευνών,εκπόνηση μελετών, συνταξη εκθεσεων,υποβολή προτάσεων ή εισηγησεων,επεξεργασία και παρουσίαση στοιχελιων απαραίτητων για την πραγμάτωση των σκοπών του Δήλου,παροχή επιστημονικής ή τεχνολογικής βοήθειας σε ειδικά θέματα που απασχολούν τις οργανωτικές μονλαδες του Δήμου και άπτονται της ειδικότητας του και γενικότερα κάθε άλλη εργασία που μπορεί να του ανατεθεί από το Δήμαρχο , καλέι τους ενδιαφερομενους που πρ'επει να έχουν τα εξής προσόντα:


Για να δειτε την Πρόσκληση-Ανακοίνωση πατήστε έδω: