ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ

Ενημέρωση Δημότη Εξυπηρέτηση Δημότη Θέματα Δημότη Κοινωνική πολιτική Βήμα Δημότη
09.05.2022
 

Πρόσκληση εκδηλώσεις ενδιαφέροντος για Ωφελούμενους στο Επιχειρησιακό ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗ 2014 -2020» ΚΗΦΗ

 Πρόσκληση  Εκδηλώσεις  Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή Ωφελούμενων  στο Επιχειρησιακό ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗ 2014 -2020» Άξονας Προτεραιότητας  5 Ένταξης και Καταπολέμησης της φτώχειας στην ΚΡΗΤΗ »Ο Οποιος Συγχρηματοδοτείται από Ταμειο με Τίτλο  «ΔΡΑΣΗ 9.IV.3 : ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ-ΚΗΦΗ»...

Για να δείτε την Πρόσκληση πατήστε εδώ: