ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ

Ενημέρωση Δημότη Εξυπηρέτηση Δημότη Θέματα Δημότη Κοινωνική πολιτική Βήμα Δημότη
31.05.2022
 

Πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής». Προθεσμία 01/06/2022 έως και 10-06-2022.

 
Για την Ανακοίνωση πατήστε εδω:

Για την Περίληψη Ανακοίνωσης πατήστε εδώ:

Για το Εντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ πατήστε εδώ:

Για το Παραρτημα Ανακοινώσεων δείτε εδώ: