ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ

Ενημέρωση Δημότη Εξυπηρέτηση Δημότη Θέματα Δημότη Κοινωνική πολιτική Βήμα Δημότη
02.06.2022
 

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

 Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση  που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα συνεδριάσεων στα Πεζά (Δημαρχείο)  την 2η του μήνα Ιουνίου  του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη    και από ώρα 12.30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης...

Για την πρόσκληση, πατήστε εδώ: