ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ

Ενημέρωση Δημότη Εξυπηρέτηση Δημότη Θέματα Δημότη Κοινωνική πολιτική Βήμα Δημότη
08.06.2022
 

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων ΣΟΧ 1_2022 (ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ, ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ , ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ)

 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ, ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ , ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ για πρόσληψη προσωπικού ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Σ.Ο.Χ. 1 /2022 (Α.Π.: 4208/6-4-2022) ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 101 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ) ...
Για να δείτε τον Πίνακα πατήστε εδώ: