ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ

Ενημέρωση Δημότη Εξυπηρέτηση Δημότη Θέματα Δημότη Κοινωνική πολιτική Βήμα Δημότη
08.06.2022
 

Ανακοινωση για Eφαπαξ Χορήγηση Ειδικού Βοηθήματος για Επανασύνδεση Ρεύματος

 Ο Δήμος Αρχανών-Αστερουσίων ενημερώνει τους δημότες ότι εξακολουθούν να μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την εφάπαξ χορήγηση ειδικού βοηθήματος για επανασύνδεση, οι καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα, που οι κύριες κατοικίες τους, έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις ενεργειακές τους ανάγκες, σύμφωνα με την υπ΄αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861/14.07.2020 ΚΥΑ, και την Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/52001/1821 :Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861/14.07.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εφάπαξ ειδικό βοήθημα για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος, δυνάμει του άρθρου 36 του ν. 4508/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β’ 3088)...

Για την Ανακοίνωση πατήστε εδώ: