ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ

Ενημέρωση Δημότη Εξυπηρέτηση Δημότη Θέματα Δημότη Κοινωνική πολιτική Βήμα Δημότη
17.06.2022
 

Πρόσκληση για συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλώ, σε δημόσια τακτική 20 η συνεδρίαση για το τρέχον έτος που θα πραγματοποιηθεί στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στα Πεζά (Δημαρχείο), την 21 η του μήνα Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης..

Για την πρόσκληση, πατήστε εδώ