ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ

Ενημέρωση Δημότη Εξυπηρέτηση Δημότη Θέματα Δημότη Κοινωνική πολιτική Βήμα Δημότη
30.08.2022
 

Ανακοίνωση ΥΠ' ΑΡΙΘ. ΣΟΧ 2-2022 για την Πρόσληψη Προσωπικού ΙΔΟΧ η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι από 01/09/2022 έως και 12-09-2022.

 Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ – ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου στο Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, που εδρεύει στις Αρχάνες της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα...
Για την Ανακοινωση πατήστε εδω:
Για την Αίτηση - Υπευθυνη Δήλωση πατήστε εδω:
Για την Ανακοινωση -Παραρτημα πατήστε εδω:
Για την Περιληψη-Ανακοίνωσης πατήστε εδω: