ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ

Ενημέρωση Δημότη Εξυπηρέτηση Δημότη Θέματα Δημότη Κοινωνική πολιτική Βήμα Δημότη
07.11.2022
 

Απολογισμός 2020

 Για να δείτε τον Απολογισμό Δαπανών 2020 πατήστε εδώ:
 Για να δείτε τον Απολογισμό Εσόδων 2020 πατήστε εδώ:
 Για να δείτε την Γενική Ανακεφαλαίωση Απολογισμού 2020 πατήστε εδώ: