ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ

Ενημέρωση Δημότη Εξυπηρέτηση Δημότη Θέματα Δημότη Κοινωνική πολιτική Βήμα Δημότη
24.11.2022
 

19ης /2022 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

 Σας προσκαλώ σε έκτακτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου που θα γίνει δια περιφοράς την 25η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 11.00 π.μ. - βάσει των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/ 2010 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 184 του N. 4635/19 - για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης...

Για την Πρόσκληση Συνεδρίασης πατήστε εδώ: