ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ

Ενημέρωση Δημότη Εξυπηρέτηση Δημότη Θέματα Δημότη Κοινωνική πολιτική Βήμα Δημότη
13.01.2023
 

Ανάρτηση Αποτελεσμάτων Ανακοίνωσης ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1/2022

 Για το Έγγραφο Ανάρτησης πατήστε εδώ:

Για τον Πίνακα Κατάταξης πατήστε εδώ:

Για την Κατάσταση Υποψήφιων πατήστε εδώ:
Για την Κατάσταση Απορριπτέων πατήστε εδώ:

Για τον Πιίνακα Επιλογής Υποψήφιων πατήστε εδώ: