ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ

Ενημέρωση Δημότη Εξυπηρέτηση Δημότη Θέματα Δημότη Κοινωνική πολιτική Βήμα Δημότη
08.05.2023
 

Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Αιθουσών και Εξωτερικών Χώρων – Κανονισμός Συνεργασιών ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ.

 Ο Κανονισμός αυτός ρυθμίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την παραχώρηση σε τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς, σχολεία, ενώσεις, συλλόγους, δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, της χρήσης των κτιρίων(ή αιθουσών τους) του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων που δύναται να παραχωρηθούν. Χώροι πολιτιστικού ενδιαφέροντος θεωρούνται, όπου υπάρχουν, και 1)Πλατείες 2) Θέατρα, ανοικτά ή κλειστά και 3) οι αίθουσες εκθέσεων Τέχνης, οι αίθουσες εκδηλώσεων, και γενικά κάθε χώρος που ανήκει στον Καλλικρατικό Δήμο Αρχανών-Αστερουσίων, με οποιοδήποτε τρόπο - ιδιοκτησία, ενοικίαση, διαχείριση κλπ. - και στον οποίον πραγματοποιούνται ή ζητείται να πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Ενδεικτικά αναφέρουμε το κτίριο της πρώην Ηλεκτρικής Αρχανών, την Αίθουσα πολιτισμού στο Δημοτικό κατάστημα Πεζών, τις αίθουσες στο κτίριο που στεγάζεται το κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στη θέση Δίας Αρχανών, το ανοιχτό θεατράκι στη θέση Φουρνί Κάτω Αρχανών κλπ. Η αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού ανήκει στις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες (αρμόδια μονάδα τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού) σύμφωνα με τον εκάστοτε Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου...

Για να δείτε τον Κανονισμό πατήστε εδώ: