ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ

Ενημέρωση Δημότη Εξυπηρέτηση Δημότη Θέματα Δημότη Κοινωνική πολιτική Βήμα Δημότη
12.05.2023
 

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

 Σας προσκαλώ, στην  17η  δημόσια (τακτική)   συνεδρίαση για το τρέχον έτος  που θα πραγματοποιηθεί στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στα Πεζά (Δημαρχείο),  την 16η του μήνα Μαΐου του έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Για να δείτε την Πρόσκληση πατήστε εδώ: