ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ

Ενημέρωση Δημότη Εξυπηρέτηση Δημότη Θέματα Δημότη Κοινωνική πολιτική Βήμα Δημότη
16.05.2023
 

11ης/2023 Πρακτικό Αποφάσεων Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αρχανών Αστερουσίων Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση

 Στα Πεζά την 9η Μαΐου 2023 , ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο Αρχανών Αστερουσίων συνήλθε κατόπιν της με αρ. πρ. 6276/05-05-2023 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου Πολιτάκη Ματθαίου σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεως δημοτικού συμβουλίου του δημοτικού καταστήματος Πεζών Δήμου Αρχανών Αστερουσίων για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξη...

Για να δείτε το Πρακτικό πατήστε εδώ: